BNB จนถึง อูกียะฮ์มอริเตเนีย

1 BNB เท่ากับ MRO 0 MRO

ภาพBNB

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 09:08 19 สิงหาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 1000 BNB มีมูลค่า MRO 0 MRO 0 มากกว่าจำนวนเดียวกันของ BNB เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 BNB
1 BNB
5 BNB
10 BNB
50 BNB
100 BNB
500 BNB
1000 BNB

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น อูกียะฮ์มอริเตเนีย