BNB จนถึง โบลิเวียโนโบลิเวีย

1 BNB เท่ากับ BOB 2,222.48 BOB

ภาพBNB

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 21:03 9 สิงหาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 21:02 1000 BNB มีมูลค่า BOB 2,222,483.61 BOB 2,222,483.61 มากกว่าจำนวนเดียวกันของ BNB เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 21:02
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 BNB
BOB 1,111.24
BOB 837.26
BOB 0.00
1 BNB
BOB 2,222.48
BOB 1,674.53
BOB 0.00
5 BNB
BOB 11,112.42
BOB 8,372.65
BOB 0.00
10 BNB
BOB 22,224.84
BOB 16,745.30
BOB 0.00
50 BNB
BOB 111,124.18
BOB 83,726.50
BOB 0.00
100 BNB
BOB 222,248.36
BOB 167,453.00
BOB 0.00
500 BNB
BOB 1,111,241.81
BOB 837,265.00
BOB 0.00
1000 BNB
BOB 2,222,483.61
BOB 1,674,530.00
BOB 0.00

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น โบลิเวียโนโบลิเวีย