โลโก้ Waves Ducks

ราคา Waves Ducks

สถิติตลาด

-

US$37,182.37

-49.92%

-

ปริมาณที่มีทั้งหมด 0%

US$2,574.48

-1.95%

+5.55%

+19.06%

รับเงินดิจิทัลเพื่อเริมต้นใช้งาน

แจกเงินดิจิทัลฟรีให้คุณได้เริ่มใช้งานในพอร์ตเงินดิจิทัล เพียงลงชื่อสมัครใช้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนด

freeBtc

Waves Ducks มีราคาเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้

ราคาของ Waves Ducks เพิ่มขึ้น 19.06% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 5.55% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพียงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาลดลง 1.95% ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$43.925307 ต่อ EGG Waves Ducks อยู่ที่ 98.29% ต่ำกว่าราคาสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ US$2,574.48

เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 0 EGG

Waves Ducks บนโซเชียลมีเดีย

Waves Ducks ถูกกล่าวถึงในโพสต์โซเชียลมีเดียจำนวน 66 โพสต์จากทั้งหมด 2,006,406 โพสต์บน Twitter และ Reddit เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2565 บุคคลที่ไม่ซ้ำกันจำนวน 65 คนกำลังพูดถึง Waves Ducks โดยมีการกล่าวถึงและความเคลื่อนไหวมากที่สุดเป็นอันดับที่ 758 จากโพสต์ที่เก็บรวบรวม

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

มูลค่าตามราคาตลาดที่เปรียบเทียบได้

จากสินทรัพย์ทั้งหมดบน Coinbase 8 รายการเหล่านี้มีความใกล้เคียงที่สุดกับ Waves Ducks ในมูลค่าตามราคาตลาด

เนื้อหาได้รับการจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Coinbase Inc. หรือบริษัทในเครือ และ Coinbase จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว Coinbase จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าของเนื้อหาหรือการดำเนินการใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการนำเนื้อหาไปใช้ ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน นี่ไม่ใช่คำแนะนำสำหรับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายการใดรายการหนึ่งหรือการใช้กลยุทธ์การลงทุนใดๆ Coinbase ไม่รับรองความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือสินทรัพย์ใดๆ ราคาที่แสดงใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ราคาจริงของสกุลเงินดิจิทัลและสถิติที่เกี่ยวข้องอาจแตกต่างจากนี้ ข้อมูลที่นำเสนออาจแสดงถึงสินทรัพย์ที่ซื้อขายบนแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยน Coinbase และแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ที่ได้รับเลือก

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article