โลโก้ของ Coinbase
โลโก้ DeFi Pulse Index

ราคา DeFi Pulse Index

สถิติตลาด

US$45.8M

US$575,709.85

-7.34%

559.0K DPI

US$750.63

-0.17%

-0.59%

+2.71%

รับเงินดิจิทัลเพื่อเริมต้นใช้งาน

แจกเงินดิจิทัลฟรีให้คุณได้เริ่มใช้งานในพอร์ตเงินดิจิทัล เพียงลงชื่อสมัครใช้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนด

freeBtc

DeFi Pulse Index มีราคาเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้

ราคาของ DeFi Pulse Index เพิ่มขึ้น 2.71% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาลดลง 0.59% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพียงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาลดลง 0.17% ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$82.031678 ต่อ DPI DeFi Pulse Index อยู่ที่ 89.07% ต่ำกว่าราคาสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ US$750.63

เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 558,983.426 DPI

DeFi Pulse Index บนโซเชียลมีเดีย

DeFi Pulse Index ถูกกล่าวถึงในโพสต์โซเชียลมีเดียจำนวน 8 โพสต์จากทั้งหมด 1,810,058 โพสต์บน Twitter และ Reddit เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2565 บุคคลที่ไม่ซ้ำกันจำนวน 6 คนกำลังพูดถึง DeFi Pulse Index โดยมีการกล่าวถึงและความเคลื่อนไหวมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1,847 จากโพสต์ที่เก็บรวบรวม

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

มูลค่าตามราคาตลาดที่เปรียบเทียบได้

จากสินทรัพย์ทั้งหมดบน Coinbase 8 รายการเหล่านี้มีความใกล้เคียงที่สุดกับ DeFi Pulse Index ในมูลค่าตามราคาตลาด

เนื้อหาได้รับการจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Coinbase Inc. หรือบริษัทในเครือ และ Coinbase จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว Coinbase จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าของเนื้อหาหรือการดำเนินการใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการนำเนื้อหาไปใช้ ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน นี่ไม่ใช่คำแนะนำสำหรับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายการใดรายการหนึ่งหรือการใช้กลยุทธ์การลงทุนใดๆ Coinbase ไม่รับรองความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือสินทรัพย์ใดๆ ราคาที่แสดงใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ราคาจริงของสกุลเงินดิจิทัลและสถิติที่เกี่ยวข้องอาจแตกต่างจากนี้ ข้อมูลที่นำเสนออาจแสดงถึงสินทรัพย์ที่ซื้อขายบนแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยน Coinbase และแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ที่ได้รับเลือก

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article