โลโก้ของ Coinbase
โลโก้ GET Protocol

ราคา GET Protocol

สถิติตลาด

US$18.6M

US$33,261.18

+73.46%

11.4M GET

US$10.22

-0.14%

+4.97%

+2.91%

รับเงินดิจิทัลเพื่อเริมต้นใช้งาน

แจกเงินดิจิทัลฟรีให้คุณได้เริ่มใช้งานในพอร์ตเงินดิจิทัล เพียงลงชื่อสมัครใช้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนด

freeBtc

เกี่ยวกับ GET Protocol

GET Protocol มีราคาเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้

ราคาของ GET Protocol เพิ่มขึ้น 2.91% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 4.97% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพียงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาลดลง 0.14% ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$1.627753 ต่อ GET GET Protocol อยู่ที่ 84.07% ต่ำกว่าราคาสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ US$10.22

เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 11,388,257.651 GET

GET Protocol บนโซเชียลมีเดีย

GET Protocol ถูกกล่าวถึงในโพสต์โซเชียลมีเดียจำนวน 141 โพสต์จากทั้งหมด 1,582,818 โพสต์บน Twitter และ Reddit เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2565 บุคคลที่ไม่ซ้ำกันจำนวน 166 คนกำลังพูดถึง GET Protocol โดยมีการกล่าวถึงและความเคลื่อนไหวมากที่สุดเป็นอันดับที่ 375 จากโพสต์ที่เก็บรวบรวม

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

มูลค่าตามราคาตลาดที่เปรียบเทียบได้

จากสินทรัพย์ทั้งหมดบน Coinbase 8 รายการเหล่านี้มีความใกล้เคียงที่สุดกับ GET Protocol ในมูลค่าตามราคาตลาด

เนื้อหาได้รับการจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Coinbase Inc. หรือบริษัทในเครือ และ Coinbase จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว Coinbase จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าของเนื้อหาหรือการดำเนินการใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการนำเนื้อหาไปใช้ ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน นี่ไม่ใช่คำแนะนำสำหรับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายการใดรายการหนึ่งหรือการใช้กลยุทธ์การลงทุนใดๆ Coinbase ไม่รับรองความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือสินทรัพย์ใดๆ ราคาที่แสดงใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ราคาจริงของสกุลเงินดิจิทัลและสถิติที่เกี่ยวข้องอาจแตกต่างจากนี้ ข้อมูลที่นำเสนออาจแสดงถึงสินทรัพย์ที่ซื้อขายบนแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยน Coinbase และแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ที่ได้รับเลือก

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article