โลโก้ของ Coinbase
โลโก้ Cartesi

ราคา Cartesi

(CTSI / USD)

สถิติตลาด

US$86.0M

US$4.4M

+33.86%

623.4M CTSI

ปริมาณที่มีทั้งหมด 62%

5 วัน

ซื้อ 72%
ขาย 28%

#108

US$1.75

+0.87%

-2.42%

-0.72%

รับเงินดิจิทัลเพื่อเริมต้นใช้งาน

แจกเงินดิจิทัลฟรีให้คุณได้เริ่มใช้งานในพอร์ตเงินดิจิทัล เพียงลงชื่อสมัครใช้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนด

freeBtc

เกี่ยวกับ Cartesi

CTSI เป็นโทเค็นอรรถประโยชน์ที่ขับเคลื่อนเครือข่าย Cartesi ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการปรับขนาดของบล็อกเชนและปัญหาค่าธรรมเนียมแพงโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น Optimistic Rollup และไซด์เชน CTSI นำไปใช้สเตคและใช้เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการประมวลผลข้อมูลในเครือข่ายได้ โดย Cartesi รองรับคอมโพเนนต์ซอฟต์แวร์ของ Linux และช่วยในการสร้างสัญญาอัจฉริยะโดยใช้ภาษาเขียนโปรแกรมที่ใช้กันทั่วๆ ไป

Cartesi มีราคาลดลงในสัปดาห์นี้

ราคาของ Cartesi ลดลง 0.72% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาลดลง 2.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพียงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 0.87% ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$0.1379 ต่อ CTSI Cartesi อยู่ที่ 92.12% ต่ำกว่าราคาสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ US$1.75

เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 623,417,161 CTSI

Cartesi บนโซเชียลมีเดีย

Cartesi ถูกกล่าวถึงในโพสต์โซเชียลมีเดียจำนวน 144 โพสต์จากทั้งหมด 1,632,849 โพสต์บน Twitter และ Reddit เมื่อวันที่ 01 ต.ค. 2565 บุคคลที่ไม่ซ้ำกันจำนวน 149 คนกำลังพูดถึง Cartesi โดยมีการกล่าวถึงและความเคลื่อนไหวมากที่สุดเป็นอันดับที่ 548 จากโพสต์ที่เก็บรวบรวม

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

มูลค่าตามราคาตลาดที่เปรียบเทียบได้

จากสินทรัพย์ทั้งหมดบน Coinbase 8 รายการเหล่านี้มีความใกล้เคียงที่สุดกับ Cartesi ในมูลค่าตามราคาตลาด

เนื้อหาได้รับการจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Coinbase Inc. หรือบริษัทในเครือ และ Coinbase จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว Coinbase จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าของเนื้อหาหรือการดำเนินการใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการนำเนื้อหาไปใช้ ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน นี่ไม่ใช่คำแนะนำสำหรับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายการใดรายการหนึ่งหรือการใช้กลยุทธ์การลงทุนใดๆ Coinbase ไม่รับรองความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือสินทรัพย์ใดๆ ราคาที่แสดงใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ราคาจริงของสกุลเงินดิจิทัลและสถิติที่เกี่ยวข้องอาจแตกต่างจากนี้ ข้อมูลที่นำเสนออาจแสดงถึงสินทรัพย์ที่ซื้อขายบนแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยน Coinbase และแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ที่ได้รับเลือก

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article