Ethereum 2 จนถึง รูปีเซเชลส์

1 ETH2 เท่ากับ SCR 16,250.16 SCR

ภาพEthereum 2

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 16:39 30 พฤศจิกายน 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 16:38 1000 ETH2 มีมูลค่า SCR 16,250,163.14 -SCR 46,643,306.54 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ ETH2 เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 16:38
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 ETH2
SCR 8,125.08
SCR 10,701.46
SCR 31,446.73
1 ETH2
SCR 16,250.16
SCR 21,402.92
SCR 62,893.47
5 ETH2
SCR 81,250.82
SCR 107,014.61
SCR 314,467.35
10 ETH2
SCR 162,501.63
SCR 214,029.22
SCR 628,934.70
50 ETH2
SCR 812,508.16
SCR 1,070,146.10
SCR 3,144,673.48
100 ETH2
SCR 1,625,016.31
SCR 2,140,292.21
SCR 6,289,346.97
500 ETH2
SCR 8,125,081.57
SCR 10,701,461.03
SCR 31,446,734.84
1000 ETH2
SCR 16,250,163.14
SCR 21,402,922.06
SCR 62,893,469.68

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น รูปีเซเชลส์