โลโก้ของ Coinbase
ลงชื่อเข้าใช้
โลโก้ Ethereum 2

ราคา Ethereum 2

(ETH2 / USD)

สถิติตลาด

US$144.0B

US$12.8B

+2.43%

121.3M ETH2

ข้อมูลไม่เพียงพอ

ข้อมูลไม่เพียงพอ

ข้อมูลไม่เพียงพอ

US$4,891.70

+0.07%

-2.88%

+4.76%

รับเงินดิจิทัลเพื่อเริมต้นใช้งาน

แจกเงินดิจิทัลฟรีให้คุณได้เริ่มใช้งานในพอร์ตเงินดิจิทัล เพียงลงชื่อสมัครใช้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนด

freeBtc

เกี่ยวกับ Ethereum 2

Ethereum 2.0 คือชุดอัปเกรดของอีเธอร์เรียมที่กำลังจะเปิดให้ใช้งาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น มีราคาถูกลง และปรับขนาดได้มากกว่าเดิม ในการอัปเกรดนี้ ผู้เข้าร่วมสามารถค้ำประกันโทเค็น ETH เพื่อช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับเครือข่ายได้ และผู้เข้าร่วมจะได้รับรางวัลจาก ETH ที่ค้ำประกันเป็นการตอบแทน ETH (และรางวัล) ที่ค้ำประกันจะไม่สามารถยกเลิกค้ำประกันได้จนกว่า Ethereum 2.0 จะเปิดให้ใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ว่าจะเป็นช่วงปี 2022 ถึง 2024 โปรดทราบว่าแผนภูมิราคาและสถิติตลาดของ ETH2 ก็คือแผนภูมิราคาและสถิติตลาดเดียวกันกับ ETH Coinbase วางแผนที่จะรองรับการค้ำประกัน ETH ตลอดทั้งช่วงของการอัปเกรดเป็น Ethereum 2.0 โดยลูกค้าที่มีสิทธิ์จะสามารถค้ำประกัน ETH ของตนเองใน Coinbase ได้ และจะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดรายปี 5% เป็นรางวัลตอบแทน (อัตรานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับเครือข่าย) เนื่องจาก ETH และรางวัลที่ค้ำประกันจะถูกล็อกไว้ในเครือข่ายในระหว่างการอัปเกรด Coinbase จึงวางแผนที่จะเปิดให้ซื้อขาย ETH ที่ค้ำประกันแล้วเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์อื่นได้ในอนาคต

Ethereum 2 มีราคาเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้

ราคาของ Ethereum 2 เพิ่มขึ้น 4.76% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาลดลง 2.88% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพียงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 0.07% ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$1,187.49 ต่อ ETH2 Ethereum 2 อยู่ที่ 75.72% ต่ำกว่าราคาสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ US$4,891.70

เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 121,321,341.687 ETH2

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

มูลค่าตามราคาตลาดที่เปรียบเทียบได้

จากสินทรัพย์ทั้งหมดบน Coinbase 8 รายการเหล่านี้มีความใกล้เคียงที่สุดกับ Ethereum 2 ในมูลค่าตามราคาตลาด

เนื้อหาได้รับการจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Coinbase Inc. หรือบริษัทในเครือ และ Coinbase จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว Coinbase จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าของเนื้อหาหรือการดำเนินการใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการนำเนื้อหาไปใช้ ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน นี่ไม่ใช่คำแนะนำสำหรับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายการใดรายการหนึ่งหรือการใช้กลยุทธ์การลงทุนใดๆ Coinbase ไม่รับรองความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือสินทรัพย์ใดๆ ราคาที่แสดงใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ราคาจริงของสกุลเงินดิจิทัลและสถิติที่เกี่ยวข้องอาจแตกต่างจากนี้ ข้อมูลที่นำเสนออาจแสดงถึงสินทรัพย์ที่ซื้อขายบนแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยน Coinbase และแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ที่ได้รับเลือก

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article