โลโก้ของ Coinbase
ลงชื่อเข้าใช้
โลโก้ Vectorspace AI

ราคา Vectorspace AI

สถิติตลาด

US$37.5M

US$219,625.28

+30.61%

40.0M VXV

US$35.93

+0.18%

+0.89%

-3.12%

รับเงินดิจิทัลเพื่อเริมต้นใช้งาน

แจกเงินดิจิทัลฟรีให้คุณได้เริ่มใช้งานในพอร์ตเงินดิจิทัล เพียงลงชื่อสมัครใช้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนด

freeBtc

Vectorspace AI มีราคาลดลงในสัปดาห์นี้

ราคาของ Vectorspace AI ลดลง 3.12% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 0.89% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพียงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น 0.18% ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$0.944205 ต่อ VXV Vectorspace AI อยู่ที่ 97.37% ต่ำกว่าราคาสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ US$35.93

เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 39,996,565.164 VXV

Vectorspace AI บนโซเชียลมีเดีย

Vectorspace AI ถูกกล่าวถึงในโพสต์โซเชียลมีเดียจำนวน 137 โพสต์จากทั้งหมด 1,982,946 โพสต์บน Twitter และ Reddit เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2565 บุคคลที่ไม่ซ้ำกันจำนวน 110 คนกำลังพูดถึง Vectorspace AI โดยมีการกล่าวถึงและความเคลื่อนไหวมากที่สุดเป็นอันดับที่ 695 จากโพสต์ที่เก็บรวบรวม

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

มูลค่าตามราคาตลาดที่เปรียบเทียบได้

จากสินทรัพย์ทั้งหมดบน Coinbase 8 รายการเหล่านี้มีความใกล้เคียงที่สุดกับ Vectorspace AI ในมูลค่าตามราคาตลาด

เนื้อหาได้รับการจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Coinbase Inc. หรือบริษัทในเครือ และ Coinbase จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว Coinbase จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าของเนื้อหาหรือการดำเนินการใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการนำเนื้อหาไปใช้ ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน นี่ไม่ใช่คำแนะนำสำหรับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายการใดรายการหนึ่งหรือการใช้กลยุทธ์การลงทุนใดๆ Coinbase ไม่รับรองความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือสินทรัพย์ใดๆ ราคาที่แสดงใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ราคาจริงของสกุลเงินดิจิทัลและสถิติที่เกี่ยวข้องอาจแตกต่างจากนี้ ข้อมูลที่นำเสนออาจแสดงถึงสินทรัพย์ที่ซื้อขายบนแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยน Coinbase และแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ที่ได้รับเลือก

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article