รับรางวัลสูงสุด 200 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเริ่มต้นใช้งาน
โลโก้ของ Coinbase

ซื้อ Milady Meme Coin ด้วย Coinbase Wallet

สามารถเทรด Milady Meme Coin โดยใช้ Coinbase Wallet ซึ่งจะเป็นกุญแจของคุณสู่โลกแห่งเงินดิจิทัลได้

เกี่ยวกับ Milady Meme Coin

Milady Meme Coin, abbreviated as LADYS, is a unique digital currency that draws its inspiration from internet culture, particularly the power of memes. Unlike traditional cryptocurrencies, LADYS is not just about financial transactions but also represents a blend of digital currency and internet culture. It's described as the "tokenisation of the fully memetically optimized white pill."

LADYS operates on blockchain technology, ensuring the transparency and security of all transactions. This technology, which underpins most cryptocurrencies, is a decentralized ledger that records all transactions across a network of computers. While LADYS leverages serious technology, its concept remains lighthearted, creating a unique blend of humor and finance.

Interested individuals can purchase LADYS through various online exchanges. It's essential to conduct thorough research and choose reputable exchanges to ensure a safe trading experience. Some platforms might require users to swap Ethereum (ETH) for LADYS, and it's crucial to be aware of the specific steps involved in each platform.

The uniqueness of LADYS lies in its community-driven approach and its humor-centric branding. It's not just another meme coin; it's self-organized and positions itself as the "drip currency" and the accumulation of clout. The coin's success is closely tied to its community, with active engagement and a strong social media presence playing a significant role in its popularity.

Like any investment, LADYS carries inherent risks. It's crucial to conduct thorough research, understand the coin's origins, its potential for growth, and the intricacies of meme-based cryptocurrencies. Additionally, the regulatory landscape for meme coins is still evolving, so understanding the legal implications in one's jurisdiction is vital.

The tokenomics of a cryptocurrency refers to its economic model, and for LADYS, it's designed with specific distribution metrics. The total supply of LADYS is set at 888,000,888,000,888 tokens. Out of this, a significant 94% of the tokens were directed to the liquidity pool, ensuring stability and security for transactions. To further enhance trust, the liquidity pool tokens were burnt, and the contract was renounced. Additionally, 1% of the total supply was airdropped to holders of both Milady NFT and $PEPE tokens, providing an incentive for early adopters and supporters. The remaining 5% of the supply is held in a multi-signature wallet, reserved for future centralized exchange listings, bridges, and liquidity pools. This strategic distribution ensures a balanced ecosystem for LADYS, promoting both growth and stability.

In conclusion, Milady Meme Coin (LADYS) offers a unique blend of internet culture and cryptocurrency, capitalizing on the viral power of memes. While it presents an intriguing investment opportunity, potential investors should approach it with a clear understanding of its nature, the technology behind it, and the associated risks. As with all investments, due diligence and informed decision-making are key.

ตลาด

สถิติตลาด

มูลค่าตามราคาตลาด

US$144.0M

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

US$21.6M

เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ

734.4T LADYS

สูงสุดตลอดกาล

US$0.00000043

ประสิทธิภาพของตลาด

การเปลี่ยนแปลงของราคา (1 ชม.)

-0.45%

การเปลี่ยนแปลงราคา (1 วัน)

+34%

การเปลี่ยนแปลงราคา (1 สัปดาห์)

+35.98%

การเปลี่ยนแปลงราคา (2 สัปดาห์)

+19.2%

การเปลี่ยนแปลงราคา (1 นาที)

-3.08%

การเปลี่ยนแปลงราคา (1 ปี)

+158.04%

สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นพบการแปลง

การเลือกการแปลงจากสินทรัพย์ต่างๆ เป็นสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

สกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มล่าสุด

มูลค่าตามราคาตลาดที่เปรียบเทียบได้

จากสินทรัพย์ทั้งหมดบน Coinbase 12 รายการเหล่านี้มีความใกล้เคียงที่สุดกับ Milady Meme Coin ในมูลค่าตามราคาตลาด

การซื้อขายขั้นสูง

นี่คือตลาดสปอตและฟิวเจอร์สที่ผู้คนเฝ้าดู

ดูสินทรัพย์เพิ่มเติม

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องคำนวณ Milady Meme Coin

1 LADYS มีค่าเท่าไหร่

ตารางการแปลงสกุลเงิน

คำแนะนำ

Coinbase Bytes

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Milady Meme Coin มีราคาเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้

ราคา Milady Meme Coin มีราคา decreased 0.45% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ increased 34.00% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของ Milady Meme Coin ก็ risen 35.98% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกัน ราคาปัจจุบันคือ US$0.00000020 ต่อ LADYS โดยมีปริมาณการเทรดตลอด 24 ชั่วโมงที่ US$21.65M ปัจจุบัน Milady Meme Coin มีมูลค่า 54.43% ต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลที่ US$0.00000043 สถิติสูงสุดตลอดกาลนี้เป็นราคาสูงสุดที่จ่ายให้กับ Milady Meme Coin นับตั้งแต่เปิดตัว

อุปทานหมุนเวียนในปัจจุบันของ Milady Meme Coin คือ 734,366,023,232,083 LADYS ซึ่งหมายความว่า Milady Meme Coin มีมูลค่าตลาดรวมเป็น 734,366,023,232,083

คำถามที่พบบ่อย

ปัจจุบัน Milady Meme Coin มีราคาเท่าไหร่

เราอัปเดต Milady Meme Coin เป็นสกุลเงิน USD แบบเรียลไทม์ ดูราคาปัจจุบันของ Milady Meme Coin ได้ทันทีบน Coinbase

มูลค่าตามราคาตลาดของ Milady Meme Coin อยู่ที่เท่าไหร่

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ Milady Meme Coin อยู่ที่ US$143.98M มูลค่าตามราคาตลาดสูงหมายความว่าตลาดให้มูลค่ากับสินทรัพย์นั้นสูง

Milady Meme Coin ทำสถิติราคาสูงสุดตลอดกาลที่เท่าไหร่

สถิติราคาสูงสุดตลอดกาลของ Milady Meme Coin อยู่ที่ US$0.00000043 สถิติราคาสูงสุดตลอดกาลดังกล่าวหมายถึงราคาสูงสุดที่ต้องจ่ายเพื่อซื้อ Milady Meme Coin นับตั้งแต่เปิดตัว

ปริมาณการเทรดของ Milady Meme Coin ในรอบ 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ปริมาณการเทรด Milady Meme Coin อยู่ที่ US$21.65M

มีสินทรัพย์อะไรบ้างที่คล้ายคลึงกับ Milady Meme Coin

สินทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดใกล้เคียงกับ Milady Meme Coin ได้แก่ Coreum, Linear Finance, Steem Dollars และอื่นๆ อีกมากมาย หากต้องการดูรายการสินทรัพย์ทั้งหมด โปรดดูสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดใกล้เคียงกันของเรา

มี Milady Meme Coin หมุนเวียนอยู่เท่าไหร่

Milady Meme Coin ทั้งหมดที่หมุนเวียนอยู่ในระบบในปัจจุบันอยู่ที่ 734 ล้านล้าน

ฉันจะซื้อ Milady Meme Coin บน Coinbase ได้หรือไม่

ได้ Milady Meme Coin มีให้บริการในกระเป๋าเงิน Coinbase แล้วในขณะนี้ สำหรับคำแนะนำอย่างละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือวิธีซื้อ Milady Meme Coin ที่มีข้อมูลอันเป็นประโยชน์