Ethereum 2 จนถึง สิทธิพิเศษถอนเงิน

1 ETH2 เท่ากับ XDR 963.62 XDR

ภาพEthereum 2

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 03:58 30 พฤศจิกายน 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 03:55 1000 ETH2 มีมูลค่า XDR 963,615.77 -XDR 2,455,139.14 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ ETH2 เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 03:55
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 ETH2
XDR 481.81
XDR 557.49
XDR 1,709.38
1 ETH2
XDR 963.62
XDR 1,114.97
XDR 3,418.75
5 ETH2
XDR 4,818.08
XDR 5,574.86
XDR 17,093.77
10 ETH2
XDR 9,636.16
XDR 11,149.72
XDR 34,187.55
50 ETH2
XDR 48,180.79
XDR 55,748.59
XDR 170,937.75
100 ETH2
XDR 96,361.58
XDR 111,497.18
XDR 341,875.49
500 ETH2
XDR 481,807.88
XDR 557,485.88
XDR 1,709,377.45
1000 ETH2
XDR 963,615.77
XDR 1,114,971.77
XDR 3,418,754.91

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น สิทธิพิเศษถอนเงิน