Ethereum 2 จนถึง ฟรังก์จิบูตี

1 ETH2 เท่ากับ DJF 228,829 DJF

ภาพEthereum 2

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 16:02 2 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 16:00 1000 ETH2 มีมูลค่า DJF 228,829,125 -DJF 601,544,985 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ ETH2 เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 16:00
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 ETH2
DJF 114,414.56
DJF 137,989.39
DJF 415,187.06
1 ETH2
DJF 228,829.13
DJF 275,978.78
DJF 830,374.11
5 ETH2
DJF 1,144,145.63
DJF 1,379,893.88
DJF 4,151,870.55
10 ETH2
DJF 2,288,291.25
DJF 2,759,787.75
DJF 8,303,741.10
50 ETH2
DJF 11,441,456.25
DJF 13,798,938.75
DJF 41,518,705.51
100 ETH2
DJF 22,882,912.50
DJF 27,597,877.50
DJF 83,037,411.01
500 ETH2
DJF 114,414,562.50
DJF 137,989,387.50
DJF 415,187,055.07
1000 ETH2
DJF 228,829,125.00
DJF 275,978,775.00
DJF 830,374,110.13

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ฟรังก์จิบูตี