Ethereum 2 จนถึง ฟรังก์สวิส

1 ETH2 เท่ากับ CHF 1,193.02 CHF

ภาพEthereum 2

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 02:44 7 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 02:44 1000 ETH2 มีมูลค่า CHF 1,193,023.37 -CHF 2,791,886.46 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ ETH2 เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 02:44
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 ETH2
CHF 596.51
CHF 761.62
CHF 1,992.45
1 ETH2
CHF 1,193.02
CHF 1,523.24
CHF 3,984.91
5 ETH2
CHF 5,965.12
CHF 7,616.19
CHF 19,924.55
10 ETH2
CHF 11,930.23
CHF 15,232.37
CHF 39,849.10
50 ETH2
CHF 59,651.17
CHF 76,161.87
CHF 199,245.49
100 ETH2
CHF 119,302.34
CHF 152,323.73
CHF 398,490.98
500 ETH2
CHF 596,511.69
CHF 761,618.66
CHF 1,992,454.92
1000 ETH2
CHF 1,193,023.37
CHF 1,523,237.32
CHF 3,984,909.83

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ฟรังก์สวิส