Ethereum 2 จนถึง ดอลลาร์เบอร์มิวดา

1 ETH2 เท่ากับ BMD 1,269.07 BMD

ภาพEthereum 2

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 04:17 2 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 04:15 1000 ETH2 มีมูลค่า BMD 1,269,070.00 -BMD 3,393,680.00 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ ETH2 เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 04:15
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 ETH2
BMD 634.53
BMD 777.41
BMD 2,331.38
1 ETH2
BMD 1,269.07
BMD 1,554.81
BMD 4,662.75
5 ETH2
BMD 6,345.35
BMD 7,774.05
BMD 23,313.75
10 ETH2
BMD 12,690.70
BMD 15,548.10
BMD 46,627.50
50 ETH2
BMD 63,453.50
BMD 77,740.50
BMD 233,137.50
100 ETH2
BMD 126,907.00
BMD 155,481.00
BMD 466,275.00
500 ETH2
BMD 634,535.00
BMD 777,405.00
BMD 2,331,375.00
1000 ETH2
BMD 1,269,070.00
BMD 1,554,810.00
BMD 4,662,750.00

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ดอลลาร์เบอร์มิวดา