Ethereum จนถึง สิทธิพิเศษถอนเงิน

1 ETH เท่ากับ XDR 898.06 XDR

ภาพEthereum

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 01:44 29 พฤศจิกายน 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 01:40 1000 ETH มีมูลค่า XDR 898,060.93 -XDR 2,280,622.52 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ ETH เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 01:40
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 ETH
XDR 449.03
XDR 519.72
XDR 1,589.34
1 ETH
XDR 898.06
XDR 1,039.44
XDR 3,178.68
5 ETH
XDR 4,490.30
XDR 5,197.19
XDR 15,893.42
10 ETH
XDR 8,980.61
XDR 10,394.38
XDR 31,786.83
50 ETH
XDR 44,903.05
XDR 51,971.89
XDR 158,934.17
100 ETH
XDR 89,806.09
XDR 103,943.79
XDR 317,868.34
500 ETH
XDR 449,030.46
XDR 519,718.94
XDR 1,589,341.72
1000 ETH
XDR 898,060.93
XDR 1,039,437.88
XDR 3,178,683.45

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น สิทธิพิเศษถอนเงิน