Bitcoin จนถึง เรียลเยเมน

1 BTC เท่ากับ YER 4,290,238 YER

ภาพBitcoin

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 12:56 1 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 12:55 1000 BTC มีมูลค่า YER 4,290,237,655 -YER 10,030,696,358 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ BTC เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 12:55
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 BTC
YER 2,145,118.83
YER 2,539,508.14
YER 7,160,467.01
1 BTC
YER 4,290,237.66
YER 5,079,016.28
YER 14,320,934.01
5 BTC
YER 21,451,188.28
YER 25,395,081.40
YER 71,604,670.07
10 BTC
YER 42,902,376.55
YER 50,790,162.80
YER 143,209,340.13
50 BTC
YER 214,511,882.76
YER 253,950,814.01
YER 716,046,700.65
100 BTC
YER 429,023,765.53
YER 507,901,628.01
YER 1,432,093,401.30
500 BTC
YER 2,145,118,827.65
YER 2,539,508,140.07
YER 7,160,467,006.52
1000 BTC
YER 4,290,237,655.29
YER 5,079,016,280.13
YER 14,320,934,013.05

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น เรียลเยเมน