Zdobądź do 200 USD na początek
Logo Coinbase

Halving bitcoina: wszystko, co trzeba wiedzieć

W okolicach 19–20 kwietnia 2024 r. nagroda za blok zostanie zmniejszona z 6,25 bitcoina za blok do 3,125 bitcoina za blok.

Wyjaśnienie dotyczące halvingu bitcoina

20.04.2024
--:--:--:--
67 086 USD

Co to jest halving bitcoina?

Co cztery lata, w dniu halvingu, liczba nowo tworzonych bitcoinów zmniejsza się o połowę. Oznacza to,że w wyniku halvingu bitcoina wysokość nagrody przyznawanej uczestnikom sieci za jej zabezpieczanie zmniejsza się o 50%, co bezpośrednio wpływa na tempo wprowadzania do obiegu nowych bitcoinów. Właśnie ten dzień nazywamy dniem halvingu.

Na początku 2020 r. w procesie wirtualnego „wydobycia” co 10 minut do sieci trafiało 12,5 nowego bitcoina. W maju liczba ta zmniejszyła się o połowę do 6,25. W kwietniu 2024 r. ponownie spadnie do około 3,125 – i proces będzie trwać do czasu wydobycia wszystkich 21 milionów tokenów (co według szacunków powinno nastąpić około 2140 r.). Proces ten, zakodowany w protokole Bitcoina przez jego twórcę, Satoshiego Nakamoto, to sposób na ograniczenie łącznej podaży bitcoina i zwiększenie jego rzadkości.

Co się dzieje, gdy dochodzi do halvingu bitcoina?

Kiedy bitcoin przechodzi halving, liczba nowo tworzonych bitcoinów zmniejsza się o połowę. Innymi słowy nagrody otrzymywane przez górników za weryfikowanie transakcji i ich dodawanie do blockchainu spadają o 50%.

Wydarzenie to jest zakodowane w protokole Bitcoina i występuje w przybliżeniu co cztery lata lub po 210 000 blokach.

Dlaczego halving bitcoina jest ważny?

Kiedy dochodzi do halvingu bitcoina, wysokość nagrody przyznawanej uczestnikom sieci za jej zabezpieczanie zmniejsza się o 50%, co bezpośrednio wpływa na tempo wprowadzania do obiegu nowych bitcoinów. A ponieważ istnieje tylko 21 milionów bitcoinów, a w wyniku halvingu ich liczba się zmniejsza, halving przyczynia się do zwiększenia niedoboru bitcoinów.

Ten nieodłączny niedobór – w połączeniu ze wzrostem popytu, do którego dochodziło po poprzednich halvingach – kształtuje poczucie cyfrowej rzadkości, które może prowadzić do presji na wzrost ceny.

Dlaczego halving bitcoina jest ważny?

Kiedy dochodzi do halvingu bitcoina, wysokość nagrody przyznawanej uczestnikom sieci za jej zabezpieczanie zmniejsza się o 50%, co bezpośrednio wpływa na tempo wprowadzania do obiegu nowych bitcoinów. A ponieważ istnieje tylko 21 milionów bitcoinów, a w wyniku halvingu ich liczba się zmniejsza, halving przyczynia się do umocnienia deflacyjnego charakteru bitcoina, dzięki któremu ludzie traktują go jako dobro wyjątkowe i rzadkie.

Ten nieodłączny niedobór tradycyjnie prowadził do zwiększenia popytu, a co potencjalnie za tym idzie – do presji na wzrost ceny, akcentując zjawisko odrywania się bitcoina od tradycyjnych walut fiducjarnych (czyli pieniądza wpieranego przez władze), które podlegają presji inflacyjnej.

Ale to nie jedyny powód, dla którego halving Bitcoina jest ważny.

Stymulowanie innowacji w obszarze wydobycia

Halving bitcoina zachęca górników do optymalizacji zużycia energii i zwiększania mocy obliczeniowej, co przyczynia się do stabilności i długoterminowej rentowności ekosystemu Bitcoina.

Większy niedobór podaży

Celowe ograniczanie emisji nowych tokenów sprawia, że z czasem bitcoin staje się dobrem coraz rzadszym, co zwiększa poczucie rzadkości cyfrowej, kluczowego czynnika leżącego u podstaw atrakcyjności bitcoina i jego potencjału jako magazynu wartości.

Większe zaangażowanie społeczności

 Oczekiwanie na halving często wywołuje dyskusje i inicjatywy szkoleniowe dotyczące podstawowych zasad Bitcoina, technologii blockchain i ekonomii kryptowalut.

Masz pytania dotyczące halvingu Bitcoina? Chętnie na nie odpowiemy.

Czy jest coś, co muszę zrobić, aby się przygotować do halvingu?

Krótka odpowiedź brzmi: nie. Jednak choć indywidualni użytkownicy nie muszą podejmować bezpośrednich działań, zawsze warto znać termin wydarzenia i jego potencjalny wpływ na rynek – niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem, czy ekspertem. Nowicjusze mogą skorzystać z edukacji w zakresie podstaw halvingu, aby zrozumieć jego rolę w szerszym kontekście rynku kryptowalut. Inwestorzy długoterminowi mogą natomiast rozważyć dostosowanie swoich strategii na podstawie historycznych trendów związanych z halvingami, monitorując nastroje rynkowe i uważając na zmienność krótkoterminową.

Jak wygląda wpływ halvingu bitcoina na jego cenę w ujęciu historycznym?

Istnieje historyczna korelacja między halvingami a ceną bitcoina, która znacząco rosła przez mniej więcej sześć miesięcy po dniach halvingu w 2012, 2017 i 2020 r. Pomimo występowania tej korelacji należy pamiętać, że nie implikuje ona związku przyczynowego, a ruchy cenowe są uzależnione od różnych czynników, takich jak nastroje rynkowe, trendy dotyczące adopcji czy warunki makroekonomiczne.

Jeśli dobrze się zastanowić, to gdyby powszechnie oczekiwano, że wartość bitcoina wzrośnie natychmiast po halvingu w 2024 r., inwestorzy prawdopodobnie zaczęliby kupować bitcoina przed tym wydarzeniem, podnosząc jego cenę już teraz, a nie w przyszłości. W związku z tym, chociaż wprowadzanie na rynek zmniejszonej ilości bitcoinów teoretycznie sugeruje zwiększony niedobór i zasadniczo mogłoby doprowadzić do wzrostu popytu oraz potencjalnie ceny, nie jest to jedyny czynnik umożliwiający wiarygodne prognozowanie lub wywołanie istotnego wzrostu wartości bitcoina.

Co będzie oznaczać halving bitcoina dla obecnych użytkowników Coinbase?

Chociaż użytkownicy Coinbase nie doświadczą bezpośrednich zmian na platformie wskutek przeprowadzenia halvingu, mogą zauważyć zwiększoną aktywność na rynku oraz ewentualne wahania cen. Jako scentralizowana giełda kryptowalut, Coinbase odegra swoją rolę, ułatwiając handel podczas tego wydarzenia.

Czy halving bitcoina wpływa na wysokość opłat transakcyjnych w sieci?

Halving bitcoina pośrednio wpływa na opłaty transakcyjne w sieci. Gdy zmniejszą się nagrody za blok dla górników, może się nasilić konkurencja między użytkownikami o uwzględnienie ich transakcji w ograniczonych ramach poszczególnych bloków. Zwiększona konkurencja może spowodować wzrost opłat transakcyjnych, ponieważ użytkownicy będą oferowali wyższe opłaty, aby przyspieszyć realizację transakcji. Dlatego użytkownicy, zwłaszcza nowicjusze, powinni bezwzględnie zwracać uwagę na potencjalne wahania opłat transakcyjnych w trakcie halvingu i po jego zakończeniu oraz odpowiednio modyfikować swoje strategie.

Czy halving bitcoina wiąże się z jakimś ryzykiem?

Halving bitcoina jest ogólnie odbierany jako wydarzenie pozytywne, jednak wiąże się z nim pewne ryzyko, szczególnie w krótkim okresie. Oczekiwania przed przeprowadzeniem halvingu mogą doprowadzić do spekulacji na rynku, co z kolei może skutkować zwiększoną zmiennością. Warto również pamiętać, że w przypadku niespełnienia oczekiwań rynku może dojść do przejściowych korekt cen.

Kiedy przeprowadzono poprzednie halvingi Bitcoina?

Do stycznia 2024 r. przeprowadzono trzy halvingi:

  • 28 listopada 2012 r. liczba nowych bitcoinów tworzonych w jednym bloku została zmniejszona z 50 do 25.
  • 9 lipca 2016 r. liczba nowych bitcoinów tworzonych w jednym bloku została zmniejszona z 25 do 12,5.
  • 11 maja 2020 r. liczba nowych bitcoinów tworzonych w jednym bloku została zmniejszona z 12,5 do 6,25.

Dlaczego halvingi są przeprowadzane wcześniej niż przewiduje standardowy czteroletni cykl?

Choć halvingi bitcoina zostały zaplanowane raz na cztery lata, faktyczny czas między kolejnymi halvingami może się różnić ze względu na mechanizm samoregulacji protokołu. Zakładany czas powstawania nowego bloku wynosi 10 minut, co oznacza, że mniej więcej co 10 minut do łańcucha dodawany jest nowy blok.

Jednak w związku z wahaniami mocy wydobywczej w sieci cel ten zostaje osiągnięty wcześniej lub później. Jeśli górnicy wspólnie przekroczą założony cel, trudność wzrośnie, a kolejny halving nastąpi później niż w przewidywanym terminie za cztery lata. 

Co się stanie, gdy nie będzie już więcej bitcoinów do wydobycia?

Scenariusz wyczerpania bitcoinów to tak naprawdę podstawowe założenie konstrukcji bitcoina. Ponieważ nagrody za wydobycie maleją z każdym halvingiem, przewiduje się, że ostatni bitcoin zostanie wydobyty około 2140 roku. W tym momencie górnicy będą polegać wyłącznie na opłatach transakcyjnych za walidację bloków.

Czy posiadacze bitcoinów powinni się obawiać halvingu?

Posiadacze bitcoinów nie muszą się przejmować halvingiem, ponieważ jest to wydarzenie zaprogramowane i oczekiwane. Natomiast muszą zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia krótkoterminowych wahań rynkowych w okolicach terminu halvingu. Do tej pory halvingi bitcoina kojarzono ze zwiększonym zainteresowaniem rynku i spekulacjami, co doprowadzało do wahań cen. Posiadacze powinni jednak podchodzić do halvingu z wyważoną i świadomą perspektywą, biorąc pod uwagę swoją indywidualną tolerancję ryzyka i cele inwestycyjne na dynamicznym rynku kryptowalut.

Jak handlować halvingiem bitcoina na Coinbase?

Możesz kupić bitcoiny bezpośrednio przez Coinbase.

  1. Utwórz konto Coinbase. Pobierz aplikację Coinbase i rozpocznij proces rejestracji. W celu dokonania transakcji będziesz potrzebować ważnego dokumentu tożsamości, a ponadto możemy Cię poprosić o dokument potwierdzający adres zamieszkania, dlatego przygotuj je zawczasu. Weryfikacja tożsamości może potrwać dłużej niż kilka minut – w zależności od tego, gdzie mieszkasz.
  2. Dodaj metodę płatności. Dotknij pola metody płatności i podłącz jedną z dostępnych metod. Możesz skorzystać z konta bankowego, karty debetowej lub zainicjować przelew.
  3. Rozpocznij handel. Naciśnij przycisk, a następnie wybierz „Kup” z listy opcji.
  4. Wybierz bitcoin. Dotknij pola metody płatności i podłącz jedną z dostępnych metod. Możesz podłączyć rachunek bankowy bądź kartę kredytową lub zlecić przelew.

Najnowsze informacje z rynku bitcoina

W tym tygodniu bitcoin rośnie

Aktualna cena Bitcoin wynosi 67 085,74 USD za BTC. Podaż w obiegu na poziomie 19 699 896 BTC oznacza, że łączna kapitalizacja rynkowa Bitcoin wynosi 1 320 988 165 141,81 USD. Wartość transakcji Bitcoin spadła w ciągu ostatnich 24 godzin o 5 363 011 565,80 USD, co oznacza spadek o 21,97%. Ponadto w ciągu ostatniego dnia na BTC dokonano transakcji o łącznej wartości 24 415 487 675,21 USD.

Statystyki bitcoina

67 085,74 USD
1,3 bln USD
24,4 mld USD
↗ 1,13%
↗ 8,56%
↗ 10,46%

Kiedy odbędzie się kolejny halving bitcoina?

Dokładny termin halvingu zależy od szybkości obliczania skrótów (tzw. hashrate'u) w sieci. Obecna szacowana data halvingu to 17 kwietnia 2024 r. Aby lepiej zrozumieć konsekwencje najbliższego halvingu, przyjrzyjmy się pokrótce poprzednim:

128 listopada 2012 r.: halving GenesisPierwszy halving bitcoina, który miał miejsce 28 listopada 2012 r., stanowił początek ery transformacji i doprowadził do obniżenia nagrody za wydobycie z 50 do 25 bitcoinów za blok. Konsekwencje tego pierwszego halvingu początkowo były niepewne, a cena zamknięcia tego dnia wyniosła zaledwie 12,35 USD za bitcoina. Sto pięćdziesiąt dni później cena bitcoina wzrosła do 127,00 USD.
29 lipca 2016 r.: oczekiwanie i przyspieszeniePrzenosimy się do 9 lipca 2016 r. i drugiego halvingu, który spowodował zmniejszenie nagrody za blok z 25 do 12,5 BTC. Tym razem wielu członków społeczności Bitcoina ogarnęło wyczekiwanie, podsycane wspomnieniami halvingu z 2012 r. I choć wielu członków społeczności ze sceptycyzmem podchodziło do prognoz boomu cenowego, w 2017 r. bitcoin odnotował znaczny wzrost, szybko umacniając swoją pozycję na arenie globalnej. Po notowaniach na poziomie 650 USD w dniu halvingu w 2016 r. kurs bitcoina zaledwie 150 dni później wzrósł do 758 USD.
311 maja 2020 r.: echo halvingu11 maja 2020 r. nastąpił trzeci halving, który jeszcze bardziej zmniejszył nagrodę za wydobycie – z 12,5 BTC do 6,25 BTC za blok. Tym razem wzmogły się spekulacje na temat adopcji wśród podmiotów instytucjonalnych i roli bitcoina jako zabezpieczenia przed inflacją. Po halvingu cena bitcoina wzrosła z 8821 USD w dniu tego wydarzenia do 10 943 USD zaledwie 150 dni później, umacniając przekonanie, że echo halvingu wciąż kształtuje narrację na temat tej kryptowaluty.
42024 r. i kolejne lata: umacnianie rzadkościW 2024 r. społeczność entuzjastów bitcoina z niecierpliwością czeka na kolejny halving. Wydarzenie to, w wyniku którego nagroda za wydobycie zmniejszy się z 6,25 BTC do 3,125 BTC za blok, zapowiada się jako kolejny krok w umacnianiu rzadkości bitcoina.

Dowiedz się więcej o bitcoinie

Co to jest halving bitcoina?

Przewodnik po kryptowalutach dla początkujących. Dowiedz się więcej o BTC, ETH i USDC.

Obraz artykułu na temat bitcoina

Co to jest bitcoin?

Pierwsza powszechnie przyjęta na świecie kryptowaluta. Dzięki bitcoinowi ludzie mogą bezpiecznie i bezpośrednio wysyłać sobie cyfrowe pieniądze w Internecie.

Obraz artykułu na temat bitcoina

Czym jest wydobywanie kryptowalut?

Od diamentowych rąk po flippening – objaśniamy 11 najpopularniejszych wyrażeń żargonu kryptowalut

Obraz artykułu na temat bitcoina

Co to jest rynek byka i rynek niedźwiedzia?

W idealnym świecie sprawa jest prosta: kupuj tanio, sprzedawaj drogo. W rzeczywistości łatwiej to powiedzieć niż zrobić.

Obraz artykułu na temat bitcoina

Czym jest zmienność?

W miarę jak kryptogospodarka rośnie i ewoluuje, powstaje coraz więcej sposobów na zdobywanie nagród za posiadanie kryptowalut, uczenie się o kryptowalutach lub interakcję z

Obraz artykułu na temat bitcoina

Co to jest uśrednianie kosztów w dolarach?

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z kryptowalutami, czy handlujesz bitcoinami od lat, prawdopodobnie próbujesz poznać tajniki

Obraz artykułu na temat bitcoina

Bitcoin na blogu Coinbase

Announcing our first Bitcoin Core developer grants

At Coinbase, our Security team not only monitors the safety of our platform and customers’ funds, but also security threats and abuse trends impacting the larger cryptoeconomy. In December 2020, person

Obraz artykułu na temat bitcoina

Digital Gold, Scarcity, and Bitcoin Halvings

What gives money value? Today, the value of a dollar is not directly tied to the value of any other asset. Not so long ago, money was directly pegged to gold. Until 1971, one ounce of gold was redeemab

Obraz artykułu na temat bitcoina

Around the Block #2: things you need to know about the Bitcoin halving and Ethereum’s competitors nearing launch

Coinbase Around the Block sheds light on key issues in the crypto space. In this edition, we reveal key takeaways from the upcoming Bitcoin halving as well as Ethereum’s newest competition

Obraz artykułu na temat bitcoina

What is the Bitcoin Halving?

Bitcoin is often called “ digital gold ” because just like gold, Bitcoin is a valuable, scarce resource that’s resistant to inflation. But unlike gold, Bitcoin is digital — it can be sent globally alm

Obraz artykułu na temat bitcoina

Is the Bitcoin Lightning Network for real?

In the 13 years of its existence, Bitcoin has risen from obscurity to $1 trillion highs, settling over $60 trillion in total transfer volume along the way. Despite these feats, Bitcoin’s decentralized

Obraz artykułu na temat bitcoina

FACT CHECK: Is Bitcoin mining environmentally unfriendly?

First, a basic fact: Bitcoin mining is an energy-intensive process. There’s no debate about that. As prices climb, new miners are incentivized to participate, which drives up energy usage (at least unt

Obraz artykułu na temat bitcoina

Bitcoin – kalkulator cen

Ostatnia aktualizacja: 09:33, 18 maja 2024

Odśwież

Bitcoin na popularne waluty

Tabela wymiany

BTC/JPY (Japanese Yen)

10 450 183,27 JPY

BTC/INR (Indian Rupee)

5 588 444,10 INR

BTC/BRL (Real)

342 443,61 R$

BTC/EUR (Euro)

61 745,44 €

BTC/NGN (Nigerian Naira)

98 571 306,63 NGN

BTC/KRW (South Korean Won)

90 838 445,76 KRW

Odkryj więcej zasobów

Odkryj więcej kryptowalut

Oto wybór popularnych kryptoaktywów, które inne osoby również obserwują i wymieniają.

Odkryj profile ENS

Wejdź do świata profili ENS (Ethereum Name Service) na stronie profile.coinbase.com. Sprawdź poniżej garść najpopularniejszych profili ENS.