Logo Coinbase
Zaloguj

Zbuduj przyszłość finansów

Jesteśmy tu po to, by stworzyć wolny i otwarty system finansowy dla całego świata. Stworzyliśmy Coinbase, aby przynieść wolność gospodarczą milionom ludzi, i właśnie zatrudniamy.

Wyświetl wszystkie dostępne stanowiska >

Odwiedź nasz blog >

Obraz przedstawiający uśmiechniętego mężczyznę rozmawiającego przez telefon w domowym biurze.

Nasza misja

Naszą misją jest zwiększanie wolności gospodarczej na świecie. Wszyscy w Coinbase odgrywają ważną rolę, pomagając nam zrealizować naszą misję.

Misja, wizja i strategia Coinbase

Nasza kultura

Nasza kultura to sposób, w jaki traktujemy siebie nawzajem i działamy na co dzień w Coinbase. Nakreślenie naszej kultury pomaga wszystkim – od kandydatów, przez nowych liderów, po doświadczonych pracowników – zrozumieć, w jaki sposób kontaktujemy się ze sobą i pracujemy na rzecz naszej misji. Niektóre z naszych założeń kulturowych mają charakter aspiracji, co oznacza, że reprezentują to, gdzie chcielibyśmy być, a nie to, gdzie jesteśmy obecnie. Naszym celem jako zespołu jest ciągłe zbliżanie się do tego ideału.

Wartości Coinbase

Pokaż na co Cię stać w Coinbase

Jesteśmy zespołem inteligentnych, kreatywnych, pełnych pasji optymistów, którzy dostrzegają możliwości tam, gdzie inni widzą przeszkody. Chcesz budować z nami?

Wyświetl dostępne stanowiska >

Praca w Coinbase

Surojit Chatterjee, Chief Product Officer
Project 10 Percent: Our culture of repeatable innovation

Innovators and entrepreneurs thrive at Coinbase, thanks to our culture of repeatable innovation. We dedicate 10 percent of our resources on truly disruptive bets. We make it easy for anyone in the company to dream up new ideas, and bring them to market.

Zaangażowanie

Coinbase angażuje się w działania na rzecz zapewnienia różnorodności wśród swoich pracowników i szczyci się tym, że jest pracodawcą stosującym zasadę równych szans. Coinbase nie podejmuje decyzji dotyczących rekrutacji lub zatrudnienia w oparciu o rasę, kolor skóry, religię, wyznanie, płeć, pochodzenie narodowe, wiek, niepełnosprawność, status weterana wojskowego, stan cywilny, ciążę, płeć, ekspresję lub tożsamość płciową, orientację seksualną, obywatelstwo lub inne podstawy chronione przez obowiązujące prawo lokalne, stanowe lub federalne. Prowadząc rekrutację do pracy, Coinbase będzie również rozpatrywać wykwalifikowanych kandydatów, którzy zostali w przeszłości aresztowani i skazani, zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym równych szans w San Francisco (San Francisco’s Fair Chance Ordinance) i podobnymi przepisami lokalnymi.

Coinbase zapewnia niedrogie zakwaterowanie osobom z niepełnosprawnościami. Jeśli ze względu na niepełnosprawność potrzebujesz niedrogiego zakwaterowania na którymkolwiek etapie procesu rekrutacyjnego, wyślij e-mail na adres accommodations@coinbase.com, opisując charakter swojej prośby i podając dane kontaktowe.

Aby uzyskać szybki dostęp do technologii czytania ekranu zgodnej z tą witryną, kliknij tutaj i pobierz bezpłatny czytnik ekranu (bezpłatny przewodnik krok po kroku można znaleźć tutaj). Napisz na adres accommodations@coinbase.com, aby uzyskać dodatkowe informacje lub zamówić zakwaterowanie.

E-weryfikacja

Zgodnie z wymogami prawa w określonych lokalizacjach Coinbase uczestniczy w programie e-weryfikacji.

Globalna informacja o ochronie danych osobowych dla kandydatów do pracy

W zależności od Twojej lokalizacji ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) lub kalifornijska ustawa o ochronie danych osobowych konsumentów (CCPA – California Consumer Privacy Act) mogą regulować sposób, w jaki zarządzamy danymi kandydatów do pracy. Pełny opis sposobu, w  jaki dane będą przetwarzane w ramach procedury aplikacyjnej dla poszczególnych lokalizacji, znajduje się tutaj: Irlandia/UE, Wielka BrytaniaKalifornia. Przesyłając aplikację, wyrażasz zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez nas Twoich danych według potrzeb.