Co to jest łańcuch bloków (blockchain)?

Sześć bloków w łańcuchu bloków, technologii obsługującej kryptowaluty.

Kryptowaluty, takie jak bitcoin i ethereum, oparte są na technologii zwanej łańcuchem bloków. W najprostszym ujęciu łańcuch bloków to lista transakcji, którą każdy może przeglądać i weryfikować. Na przykład łańcuch bloków bitcoina zawiera zapis każdej sytuacji, w której ktoś wysłał lub otrzymał bitcoiny. Kryptowaluty i technologia łańcucha bloków, dzięki której istnieją, umożliwiają przesyłanie wartości przez Internet bez pośrednika, takiego jak bank lub firma obsługująca karty kredytowe.

Wyobraź sobie globalną, otwartą alternatywę dla każdej usługi finansowej, z której korzystasz obecnie , dostępną za pomocą niewiele więcej niż smartfona i połączenia internetowego.

 • Prawie wszystkie kryptowaluty, w tymbitcoin, ethereum, bitcoin cash oraz litecoin, są zabezpieczone za pośrednictwem sieci łańcucha bloków. Co oznacza, że ich dokładność jest stale weryfikowana przez ogromną moc obliczeniową.

 • Taka lista transakcji przechowywanych w łańcuchu bloków ma fundamentalne znaczenie dla większości kryptowalut, ponieważ umożliwia dokonywanie bezpiecznych płatności między osobami, które się nie znają, bez konieczności przechodzenia przez zewnętrznego weryfikatora takiego jak bank.

 • Ze względu na kryptograficzny charakter tych sieci, płatności za pośrednictwem łańcucha bloków są zasadniczo bezpieczniejsze niż standardowe transakcje kartą debetową/kredytową. Na przykład podczas dokonywania płatności bitcoinami nie trzeba podawać żadnych poufnych informacji. Oznacza to prawie zerowe ryzyko naruszenia bezpieczeństwa Twoich informacji finansowych lub kradzieży tożsamości.

 • Ta technologia jest również ekscytująca, ponieważ ma wiele zastosowań poza kryptowalutami. Łańcuchy bloków są wykorzystywane do prowadzenia badań medycznych, poprawy dokładności dokumentacji medycznej, usprawniania łańcuchów dostaw i wielu innych.

Ze względu na kryptograficzny charakter tych sieci, płatności za pośrednictwem łańcucha bloków są zasadniczo bezpieczniejsze niż standardowe transakcje kartą debetową/kredytową.

Jakie są zalety łańcuchów bloków?

 • Są globalne, co oznacza, że kryptowaluty mogą być wysyłane na całym świecie szybko i tanio.

 • Zwiększają ochronę prywatności – płatności w kryptowalutach nie wymagają podawania danych osobowych, co pomaga ochronić się przed zhakowaniem lub kradzieżą tożsamości.

 • Są otwarte – ponieważ każda pojedyncza transakcja w sieciach kryptowalut jest upubliczniana w łańcuchu bloków, gdzie każdy może ją przeanalizować. Oznacza to, że nie ma miejsca na manipulowanie transakcjami, zmianę podaży pieniądza lub dostosowanie zasad w trakcie gry. Oprogramowanie, które stanowi podstawę tych kryptowalut, jest bezpłatne i otwarte, dzięki czemu każdy może przejrzeć kod.

Kluczowe pytania

Jaka jest główna przewaga łańcucha bloków nad starym systemem finansowym?

Pomyśl o tym, jak duża część Twojego życia finansowego odbywa się online, od zakupów po inwestowanie – i jak każda z tych transakcji wymaga banku, wystawcy karty kredytowej lub podmiotu przetwarzającego płatności takiego jak Paypal. Łańcuchy bloków pozwalają na dokonywanie tych transakcji bez pośrednika oraz bez dodatkowych kosztów i złożoności, które się z nimi wiążą.

Czy bitcoin to łańcuch bloków?

Bitcoin to forma cyfrowych pieniędzy. Podstawową technologią, która to umożliwia, jest łańcuch bloków.

Ile jest rodzajów łańcuchów bloków?

Tysiące, od tych, które obsługują bitcoiny, litecoiny, tezos i niezliczone inne cyfrowe waluty, po coraz większą liczbę, która nie ma nic wspólnego z cyfrowymi pieniędzmi

Jak działa łańcuch bloków?

Wyobraź sobie łańcuch, którego możesz użyć do zakotwiczenia statku. Ale w tym przypadku każde ogniowo w łańcuchu to fragment informacji zawierający dane transakcji. W górnej części łańcucha widać, co wydarzyło się dzisiaj, a niżej widać coraz starsze transakcje. A jeśli podążysz dalej, aż do kotwicy znajdującej się na dnie portu? Zobaczysz każdą transakcję w historii tej kryptowaluty. Co daje łańcuchowi bloków olbrzymie korzyści pod względem bezpieczeństwa – jest to otwarty, przejrzysty zapis całej historii kryptowaluty. Jeśli ktoś będzie próbował manipulować transakcją, spowoduje to zerwanie ogniwa, a cała sieć będzie widzieć, co się stało. Taka, w skrócie, jest idea łańcucha bloków.

 • Innym terminem, którym ludzie często opisują łańcuch bloków jest rejestr (czasami słyszy się określenia „rejestr rozproszony” lub „rejestr niezmienny”), który przypomina bilans banku. Podobnie jak w przypadku rejestru bankowego, łańcuch bloków pozwala śledzić wszystkie pieniądze płynące do i z sieci oraz przez nią przepływające.

 • Ale w odróżnieniu od ksiąg bankowych, łańcuch bloków kryptowaluty nie jest prowadzony przez żadną osobę ani organizację, wliczając w to banki i rządy. W rzeczywistości nie jest on wcale scentralizowany. Zamiast tego jest zabezpieczony przez dużą sieć komputerową działającą na zasadzie „peer-to-peer” z otwartym oprogramowaniem. Sieć ta stale sprawdza i zabezpiecza dokładność łańcucha bloków.

 • Skąd bierze się nowa kryptowaluta? Co jakiś czas – około dziesięciu minut w przypadku bitcoina – do łańcucha istniejących informacji dodawany jest nowy fragment informacji o transakcji (lub nowy blok). W zamian za udostępnienie swojej mocy obliczeniowej na potrzeby utrzymania łańcucha bloków, sieć nagradza uczestników niewielką ilością waluty cyfrowej.

 • Łańcuch bloków kryptowaluty jest rozproszony w całej sieci waluty cyfrowej. Żaden kraj, podmiot trzeci ani żadna firma nie kontroluje go. Każdy może uczestniczyć w tej sieci.

Sieć ta stale sprawdza i zabezpiecza dokładność łańcucha bloków.

Kluczowe pytania

Jak wysyłać i otrzymywać pieniądze za pomocą łańcucha bloków?

Sieć kryptowaluty przypisuje każdemu użytkownikowi unikalny „adres”, który składa się z klucza prywatnego i klucza publicznego. Każdy może wysłać Ci pieniądze za pomocą klucza publicznego, który jest podobny do adresu e-mail. Kiedy chcesz wydać pieniądze, używasz swojego klucza prywatnego, który jest w zasadzie hasłem, do cyfrowego „podpisywania” transakcji. Najłatwiejszym sposobem zarządzania kryptowalutą jest oprogramowanie zwane portfelem, które można uzyskać za pośrednictwem giełdy takiej jak Coinbase.

Kto wynalazł łańcuch bloków?

Osoba lub grupa nazywająca się Satoshi Nakamoto opublikowała oficjalny dokument wyjaśniający zasady nowego rodzaju cyfrowych pieniędzy zwanych bitcoinami pod koniec 2008 roku. Każda kryptowaluta, która powstała od tamtego momentu jest ewolucją pomysłów przedstawionych w tym dokumencie.

 • Celem Nakamoto było stworzenie cyfrowych pieniędzy, które umożliwiłyby transakcje online między dwoma nieznajomymi w dowolnym miejscu na świecie, bez konieczności angażowania strony trzeciej, takiej jak firma obsługująca karty kredytowe lub podmiot przetwarzający płatności (np. Paypal).

 • Wymagało to systemu, który wyeliminowałby drażliwą kwestię zwaną problemem „podwójnych wydatków”, w której dana osoba mogłaby użyć tych samych pieniędzy więcej niż raz. Rozwiązaniem jest sieć, która stale weryfikuje ruch bitcoinów. Tą siecią jest łańcuch bloków.

 • Każda transakcja w bitcoinach jest przechowywana i weryfikowana przez globalną sieć komputerów, na którą nie ma wpływu żadna osoba, firma ani żaden kraj.

 • Baza danych zawierająca wszystkie te informacje nazywa się łańcuchem bloków. Bitcoiny są „wydobywane” przez ogromną, zdecentralizowaną (zwaną także „peer-to-peer”) sieć komputerów, które stale weryfikują i zabezpieczają dokładność łańcucha bloków. W zamian za udostępnienie swojej mocy obliczeniowej na potrzeby łańcucha bloków, sieć nagradza uczestników niewielką ilością kryptowaluty.

 • Każda pojedyncza transakcja w bitcoinach jest odzwierciedlana w tym rejestrze, a nowe informacje okresowo gromadzone są w „bloku”, który jest dodawany do wszystkich wcześniejszych bloków.

 • Zbiorcza moc obliczeniowa koparek służy do zapewnienia dokładności stale rosnącego rejestru. Bitcoin jest nierozerwalnie związany z łańcuchem bloków – każdy nowy bitcoin jest na nim zapisywany, podobnie jak każda kolejna transakcja wszystkimi istniejącymi tokenami.

W zamian za udostępnienie swojej mocy obliczeniowej na potrzeby łańcucha bloków, sieć nagradza uczestników niewielką ilością kryptowaluty.

Jaka jest przyszłość łańcuchów bloków?

Idea łańcucha bloków okazała się być platformą, na której można zbudować ogromną gamę aplikacji. Jest to wciąż nowa i szybko rozwijająca się technologia, ale wielu ekspertów opisało potencjał łańcucha bloków do zmiany naszego sposobu życia i pracy jako podobny do potencjału, jaki publiczne protokoły internetowe, takie jak HTML, miały we wczesnych latach istnienia Internetu.

 • Łańcuchy bloków bitcoin cash i litecoin działają w bardzo podobny sposób do pierwotnego łańcucha bloków bitcoin. Łańcuch bloków ethereum jest dalszą ewolucją idei rozproszonego rejestru, ponieważ w przeciwieństwie do łańcucha bloków bitcoin nie jest przeznaczony wyłącznie do zarządzania cyfrowymi pieniędzmi. (Skoro już to wyjaśniliśmy, należy stwierdzić, że ethereum jest kryptowalutą i z pewnością może być wykorzystywane do wysyłania wartości do innej osoby). Pomyśl o łańcuchu bloków ethereum bardziej jak o wydajnej i bardzo elastycznej platformie obliczeniowej, która pozwala programistom na łatwe budowanie wszelkiego rodzaju aplikacji wykorzystujących łańcuch bloków.

 • Wyobraźmy sobie na przykład organizację charytatywną, która przez rok chce wysyłać pieniądze do tysiąca osób dziennie. W przypadku ethereum, wymagałoby to tylko kilku linijek kodu. A może jesteś twórcą gier wideo, który chce tworzyć przedmioty, takie jak miecze i zbroje, którymi można handlować poza samą grą? Ethereum zaprojektowano również do tego celu.

Kup bitcoiny w ciągu kilku minut

Zacznij od 25 USD i płać z konta bankowego lub za pomocą karty debetowej.