Bitcoin จนถึง ฟรังก์เซฟาแอฟริกาตะวันตก

1 BTC เท่ากับ F CFA 10,750,854 XOF

ภาพBitcoin

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 01:53 5 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 01:52 1000 BTC มีมูลค่า F CFA 10,750,853,616 -F CFA 17,963,612,127 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ BTC เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 01:52
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 BTC
F CFA 5,375,426.81
F CFA 6,797,712.44
F CFA 14,357,232.87
1 BTC
F CFA 10,750,853.62
F CFA 13,595,424.88
F CFA 28,714,465.74
5 BTC
F CFA 53,754,268.08
F CFA 67,977,124.41
F CFA 143,572,328.72
10 BTC
F CFA 107,508,536.16
F CFA 135,954,248.83
F CFA 287,144,657.43
50 BTC
F CFA 537,542,680.82
F CFA 679,771,244.13
F CFA 1,435,723,287.16
100 BTC
F CFA 1,075,085,361.64
F CFA 1,359,542,488.27
F CFA 2,871,446,574.32
500 BTC
F CFA 5,375,426,808.18
F CFA 6,797,712,441.34
F CFA 14,357,232,871.61
1000 BTC
F CFA 10,750,853,616.35
F CFA 13,595,424,882.68
F CFA 28,714,465,743.21

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ฟรังก์เซฟาแอฟริกาตะวันตก