Bitcoin จนถึง ทอง (ทรอยออนซ์)

1 BTC เท่ากับ XAU 9.55 XAU

ภาพBitcoin

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 01:36 10 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 01:36 1000 BTC มีมูลค่า XAU 9,545.35 -XAU 16,908.58 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ BTC เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 01:36
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 BTC
XAU 4.77
XAU 6.33
XAU 13.23
1 BTC
XAU 9.55
XAU 12.67
XAU 26.45
5 BTC
XAU 47.73
XAU 63.35
XAU 132.27
10 BTC
XAU 95.45
XAU 126.70
XAU 264.54
50 BTC
XAU 477.27
XAU 633.49
XAU 1,322.70
100 BTC
XAU 954.54
XAU 1,266.97
XAU 2,645.39
500 BTC
XAU 4,772.68
XAU 6,334.86
XAU 13,226.97
1000 BTC
XAU 9,545.35
XAU 12,669.72
XAU 26,453.93

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ทอง (ทรอยออนซ์)