Bitcoin จนถึง ปาอางาตองกา

1 BTC เท่ากับ TOP 39,483.93 TOP

ภาพBitcoin

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 12:30 8 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 12:29 1000 BTC มีมูลค่า TOP 39,483,925.78 -TOP 76,171,439.25 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ BTC เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 12:29
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 BTC
TOP 19,741.96
TOP 24,416.74
TOP 57,827.68
1 BTC
TOP 39,483.93
TOP 48,833.49
TOP 115,655.37
5 BTC
TOP 197,419.63
TOP 244,167.44
TOP 578,276.83
10 BTC
TOP 394,839.26
TOP 488,334.89
TOP 1,156,553.65
50 BTC
TOP 1,974,196.29
TOP 2,441,674.43
TOP 5,782,768.25
100 BTC
TOP 3,948,392.58
TOP 4,883,348.87
TOP 11,565,536.50
500 BTC
TOP 19,741,962.89
TOP 24,416,744.33
TOP 57,827,682.51
1000 BTC
TOP 39,483,925.78
TOP 48,833,488.65
TOP 115,655,365.02

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ปาอางาตองกา