Bitcoin จนถึง รูปีเนปาล

1 BTC เท่ากับ NPR 2,253,705.09 NPR

ภาพBitcoin

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 06:34 9 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 06:34 1000 BTC มีมูลค่า NPR 2,253,705,087.14 -NPR 3,501,458,979.26 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ BTC เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 06:34
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 BTC
NPR 1,126,852.54
NPR 1,399,177.39
NPR 2,877,582.03
1 BTC
NPR 2,253,705.09
NPR 2,798,354.78
NPR 5,755,164.07
5 BTC
NPR 11,268,525.44
NPR 13,991,773.89
NPR 28,775,820.33
10 BTC
NPR 22,537,050.87
NPR 27,983,547.79
NPR 57,551,640.66
50 BTC
NPR 112,685,254.36
NPR 139,917,738.93
NPR 287,758,203.32
100 BTC
NPR 225,370,508.71
NPR 279,835,477.85
NPR 575,516,406.64
500 BTC
NPR 1,126,852,543.57
NPR 1,399,177,389.27
NPR 2,877,582,033.20
1000 BTC
NPR 2,253,705,087.14
NPR 2,798,354,778.54
NPR 5,755,164,066.40

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น รูปีเนปาล