Bitcoin จนถึง ดอลลาร์นามิเบีย

1 BTC เท่ากับ NAD 275,360.16 NAD

ภาพBitcoin

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 09:18 28 พฤศจิกายน 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 09:17 1000 BTC มีมูลค่า NAD 275,360,158.10 -NAD 656,638,814.50 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ BTC เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 09:17
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 BTC
NAD 137,680.08
NAD 178,145.39
NAD 465,999.49
1 BTC
NAD 275,360.16
NAD 356,290.79
NAD 931,998.97
5 BTC
NAD 1,376,800.79
NAD 1,781,453.94
NAD 4,659,994.86
10 BTC
NAD 2,753,601.58
NAD 3,562,907.87
NAD 9,319,989.73
50 BTC
NAD 13,768,007.90
NAD 17,814,539.37
NAD 46,599,948.63
100 BTC
NAD 27,536,015.81
NAD 35,629,078.73
NAD 93,199,897.26
500 BTC
NAD 137,680,079.05
NAD 178,145,393.65
NAD 465,999,486.30
1000 BTC
NAD 275,360,158.10
NAD 356,290,787.30
NAD 931,998,972.60

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ดอลลาร์นามิเบีย