Bitcoin จนถึง ปาตากามาเก๊า

1 BTC เท่ากับ MOP 137,489.10 MOP

ภาพBitcoin

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 20:20 9 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 20:19 1000 BTC มีมูลค่า MOP 137,489,100.94 -MOP 245,265,228.80 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ BTC เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 20:19
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 BTC
MOP 68,744.55
MOP 85,281.64
MOP 191,377.16
1 BTC
MOP 137,489.10
MOP 170,563.29
MOP 382,754.33
5 BTC
MOP 687,445.50
MOP 852,816.45
MOP 1,913,771.65
10 BTC
MOP 1,374,891.01
MOP 1,705,632.89
MOP 3,827,543.30
50 BTC
MOP 6,874,455.05
MOP 8,528,164.47
MOP 19,137,716.49
100 BTC
MOP 13,748,910.09
MOP 17,056,328.93
MOP 38,275,432.97
500 BTC
MOP 68,744,550.47
MOP 85,281,644.66
MOP 191,377,164.87
1000 BTC
MOP 137,489,100.94
MOP 170,563,289.32
MOP 382,754,329.74

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ปาตากามาเก๊า