Bitcoin จนถึง ดีนาร์อิรัก

1 BTC เท่ากับ IQD 24,784,230 IQD

ภาพBitcoin

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 10:27 1 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 10:26 1000 BTC มีมูลค่า IQD 24,784,229,697 -IQD 58,739,477,782 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ BTC เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 10:26
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 BTC
IQD 12,392,114.85
IQD 14,813,758.20
IQD 41,761,853.74
1 BTC
IQD 24,784,229.70
IQD 29,627,516.40
IQD 83,523,707.48
5 BTC
IQD 123,921,148.49
IQD 148,137,582.01
IQD 417,618,537.39
10 BTC
IQD 247,842,296.97
IQD 296,275,164.03
IQD 835,237,074.79
50 BTC
IQD 1,239,211,484.86
IQD 1,481,375,820.13
IQD 4,176,185,373.94
100 BTC
IQD 2,478,422,969.72
IQD 2,962,751,640.25
IQD 8,352,370,747.89
500 BTC
IQD 12,392,114,848.62
IQD 14,813,758,201.26
IQD 41,761,853,739.43
1000 BTC
IQD 24,784,229,697.24
IQD 29,627,516,402.52
IQD 83,523,707,478.87

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ดีนาร์อิรัก