Bitcoin จนถึง ฟรังก์จิบูตี

1 BTC เท่ากับ DJF 3,029,819 DJF

ภาพBitcoin

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 16:02 5 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 16:00 1000 BTC มีมูลค่า DJF 3,029,819,387 -DJF 5,775,573,541 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ BTC เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 16:00
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 BTC
DJF 1,514,909.69
DJF 1,824,819.35
DJF 4,402,696.46
1 BTC
DJF 3,029,819.39
DJF 3,649,638.70
DJF 8,805,392.93
5 BTC
DJF 15,149,096.94
DJF 18,248,193.52
DJF 44,026,964.64
10 BTC
DJF 30,298,193.87
DJF 36,496,387.03
DJF 88,053,929.28
50 BTC
DJF 151,490,969.37
DJF 182,481,935.15
DJF 440,269,646.42
100 BTC
DJF 302,981,938.75
DJF 364,963,870.31
DJF 880,539,292.83
500 BTC
DJF 1,514,909,693.75
DJF 1,824,819,351.54
DJF 4,402,696,464.16
1000 BTC
DJF 3,029,819,387.50
DJF 3,649,638,703.07
DJF 8,805,392,928.32

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ฟรังก์จิบูตี