Bitcoin จนถึง ยูนิแดด ดี โฟเมนโต

1 BTC เท่ากับ CLF 543.5937 CLF

ภาพBitcoin

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 00:19 7 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 00:18 1000 BTC มีมูลค่า CLF 543,593.6707 -CLF 997,539.8854 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ BTC เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 00:18
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 BTC
CLF 271.7968
CLF 344.9599
CLF 770.5668
1 BTC
CLF 543.5937
CLF 689.9197
CLF 1,541.1336
5 BTC
CLF 2,717.9684
CLF 3,449.5986
CLF 7,705.6678
10 BTC
CLF 5,435.9367
CLF 6,899.1972
CLF 15,411.3356
50 BTC
CLF 27,179.6835
CLF 34,495.9858
CLF 77,056.6778
100 BTC
CLF 54,359.3671
CLF 68,991.9716
CLF 154,113.3556
500 BTC
CLF 271,796.8353
CLF 344,959.8579
CLF 770,566.778
1000 BTC
CLF 543,593.6707
CLF 689,919.7157
CLF 1,541,133.5561

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ยูนิแดด ดี โฟเมนโต