Coinbase-logo

Bouw aan de toekomst van financiën

Onze missie is om een vrij en open financieel systeem voor de hele wereld te creëren. Het is de missie van Coinbase om miljoenen mensen economische vrijheid te geven - en we zijn op zoek naar personeel.

Bekijk alle vacatures >

Ga naar ons blog >

Afbeelding van een glimlachende man tijdens een telefoongesprek, zittend in een kantoor thuis.

Onze missie

Onze missie is om de economische vrijheid in de wereld te vergroten. Iedereen bij Coinbase speelt een belangrijke rol bij het bereiken van onze missie.

De missie, visie en strategie van Coinbase

Onze cultuur

Onze cultuur verwijst naar hoe wij bij Coinbase met elkaar omgaan en dagelijks werken. Het schetsen van onze cultuur helpt iedereen, van kandidaten en nieuwe leidinggevenden tot ervaren medewerkers, te begrijpen hoe we samenwerken en ons werk doen om onze missie te realiseren. Sommige van onze culturele principes zijn ambitieuzer dan andere. Dat wil zeggen dat ze aangeven wat we willen bereiken en niet noodzakelijkerwijs hoe we er nu voor staan. Ons doel als team is om altijd dichter bij dit ideaal te komen.

Coinbase-waarden

Presteer optimaal bij Coinbase

We zijn een team van slimme, creatieve optimisten. Mensen die geen obstakels zien maar kansen. Klaar om met ons te bouwen?

Bekijk alle openstaande vacatures >

Werken bij Coinbase

Surojit Chatterjee, Chief Product Officer
Project 10 Percent: Our culture of repeatable innovation

Innovators and entrepreneurs thrive at Coinbase, thanks to our culture of repeatable innovation. We dedicate 10 percent of our resources on truly disruptive bets. We make it easy for anyone in the company to dream up new ideas, and bring them to market.

Toezegging

Coinbase vindt diversiteit van het personeelsbestand belangrijk en is er trots op een werkgever te zijn die gelijke kansen biedt. Coinbase neemt geen beslissingen over werving of indienstname op basis van ras, huidskleur, religie, geloofsbelijdenis, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, handicap, veteranenstatus, burgerlijke staat, zwangerschap, sekse, genderexpressie of genderidentiteit, seksuele geaardheid, burgerschap of elke andere basis beschermd door toepasselijke lokale, provinciale of federale wetgeving. Coinbase zal ook gekwalificeerde sollicitanten in overweging nemen met een strafblad of een aanhoudingsdossier op een manier die in overeenstemming is met de Fair Chance-verordening van San Francisco en soortgelijke lokale wetten.

Coinbase zet zich ook in om voorzieningen te treffen voor mensen met een beperking. Heeft u een beperking en heeft u voor een deel van uw werkzaamheden een hulpmiddel nodig, stuur dan een e-mail naar accommodations@coinbase.com  met een vermelding van de aard van uw aanvraag en uw contactgegevens.

Heeft u behoefte aan een schermlezer die compatibel is met deze site klik dan hier voor het downloaden van een gratis compatibele schermlezer(gratis stapsgewijze instructies vindt u hier). Neem contact op met housing@coinbase.com  voor meer informatie of om een hulpmiddel aan te vragen.

E-Verify

Coinbase neemt deel aan het E-Verify-programma op bepaalde locaties, zoals wettelijk vereist.

Wereldwijde privacyverklaring voor kandidaten en sollicitanten

Afhankelijk van uw locatie kunnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de California Consumer Privacy Act (CCPA) van toepassing zijn op de manier waarop wij omgaan met de gegevens van sollicitanten. Onze volledige kennisgeving waarin wordt beschreven hoe gegevens worden verwerkt als onderdeel van de sollicitatieprocedure voor toepasselijke locaties, is hier beschikbaar: Ierland/EUVerenigd Koninkrijk en Californië. Door indiening van uw sollicitatie gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens gebruiken en verwerken zoals vereist.