Co to jest analiza fundamentalna i analiza techniczna?

Kobieta patrzy na wykres w swoim telefonie komórkowym

Definicje

Analiza techniczna zajmuje się schematami w danych rynkowych w celu zidentyfikowania trendów i przewidzenia, jak rynki mogą zachowywać się w przyszłości. Analiza fundamentalna to podejście całościowe, które analizuje sytuację finansową, społeczność użytkowników i przyszłą użyteczność w świecie rzeczywistym. 

Istnieje wiele metod mogących służyć do analizy aktywów, które interesują Cię w kontekście transakcyjnym. Jednak dwie główne strategie, z których korzystają inwestorzy, to analiza techniczna i analiza fundamentalna

Analiza techniczna koncentruje się na historycznych wynikach aktywów na rynku – badając cenę i wolumen obrotu w czasie, można uzyskać ogólne pojęcie o tym, jak rynek traktuje dane aktywa. Czy ich wartość wzrasta czy spada? Czy ludzie inwestują pieniądze, czy je wycofują? Czy zawieranych jest wiele transakcji i czy są one zawierane na duże kwoty? To rodzaje pytań, które stawia analiza techniczna.  

Natomiast analiza fundamentalna polega na przyjrzeniu się „fundamentom” danego waloru – jest to bardziej całościowe podejście. Bierze pod uwagę informacje dotyczące sytuacji finansowej kryptowaluty, społeczności użytkowników i potencjalnych zastosowań w świecie rzeczywistym. 

Obie metody są cennymi sposobami zrozumienia inwestycji i mogą być stosowane do wszystkich aktywów, począwszy od akcji i obligacji, a skończywszy oczywiście na kryptowalutach. Obie mogą pomóc Ci zbudować strategię inwestycyjną i określić, kiedy chcesz kupić lub sprzedać konkretne walory.

Jak działa analiza fundamentalna?

Dzięki analizie fundamentalnej można zdecydować, czy walor jest przewartościowany czy niedowartościowany w oparciu o to, jak postrzegasz jego wewnętrzną wartość –  czy będzie on bardziej użyteczny w przyszłości? Weźmy ethereum. Większość zdecentralizowanych aplikacji finansowych (DeFi) działa w oparciu o ten łańcuch bloków. Jeśli zakładasz, że DeFi będą się rozwijać, możesz przypuszczać, że wartość ethereum wzrośnie w przyszłości.

Jak działa analiza techniczna?

  • Analiza techniczna jest bardziej matematycznym podejściem do podejmowania decyzji. Zakłada ona, że rynek wykonał już pracę polegającą na uwzględnieniu wszystkich znanych informacji w aktualnej cenie (którą można znaleźć w aplikacji Coinbase lub w wielu innych miejscach online) i wielkość aktywności handlowej (dostępną na stronach z danymi na temat kryptowalut, takich jak Nomics i CoinGecko).

  • Ponieważ obecne ceny odzwierciedlają siły rynkowe, takie jak popyt i podaż, praktycy analizy technicznej wierzą, że cena aktywów powinna dać Ci wyobrażenie o tym, jakie obecnie odczucia ma na ich temat społeczność inwestorów. Jest to tak zwany sentyment rynku, który jest wskaźnikiem używanym przez traderów do przewidywania trendów i podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Dlaczego są ważne?

Jeśli nie masz dostępu do zaawansowanych modeli i narzędzi, z których korzystają profesjonalni traderzy, stosowanie obu strategii jednocześnie może dać Ci pełniejszy obraz Twoich transakcji. Analiza fundamentalna zwraca uwagę na bardziej obiektywne wskaźniki potencjalnej długoterminowej wartości walorów – takie jak aktywność sieci, przypadek użycia, model biznesowy i plan rozwoju – natomiast analiza techniczna koncentruje się na wynikach rynkowych walorów. 

Natomiast profesjonalni traderzy mogą w znacznie większym stopniu polegać na jednej lub drugiej metodzie. (Na dużych, rozwiniętych rynkach zwykle jest wielu traderów obu typów). Trader może na przykład przeprowadzać analizę techniczną przy użyciu modeli komputerowych, które dogłębnie badają zmiany cen i wolumenu – w tym regresji, wskaźnika siły względnej i danych giełdowych. Jeśli dany walor ma tendencję do przechodzenia przez dość regularne cykle hossy i bessy, analiza techniczna może dać inwestorom wgląd w rytm tych cykli, pomagając im dostrzec możliwości zarabiania na tych krótkoterminowych cyklach. 

Pamiętaj, że…

  • Realizacja skutecznych krótkoterminowych strategii inwestycyjnych jest niezwykle trudna. Historia się nie powtarza, więc studiowanie wzorców cenowych niekoniecznie pomoże Ci w dokonywaniu trafnych prognoz, zwłaszcza na niestabilnych rynkach. 

  • Inwestuj tylko takie kwoty, na jakie Cię stać. Doradca finansowy może pomóc Ci opracować strategię i zrozumieć ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty.