7 największych mitów na temat bitcoina

Debunking Bitcoin Myths

Bitcoin osiąga nowe rekordy wszechczasów, a najważniejsze wiadomości pojawiają się niemal każdego dnia. Wydaje się, że to dobry moment, aby przyjrzeć się niektórym z największych mitów i błędnych przekonań, jakie ludzie mają na temat pierwszej na świecie kryptowaluty, sprawdzić, czy są one uzasadnione i wyjaśnić je. Jeśli uważasz, na przykład, że wartość bitcoina nie jest na niczym oparta lub że jest on zbyt zmienny, aby mieć jakiekolwiek zastosowanie w świecie rzeczywistym, ten przewodnik jest dla Ciebie. Oddzielamy fakty od fikcji – nie pomijając uzasadnionych zagrożeń – aby dotrzeć do prawdy o najpopularniejszej na świecie kryptowalucie.

Mit nr 1: Bitcoin to bańka

Chociaż prawdą jest, że niektórzy ludzie kupują bitcoiny jako inwestycje spekulacyjne, szukając dużych zysków, nie oznacza to, że bitcoin sam w sobie jest bańką. Bańki to cykle gospodarcze charakteryzujące się nietrwałym wzrostem wartości rynkowej. W końcu pękają, gdy inwestorzy zdają sobie sprawę, że ceny są znacznie wyższe niż fundamentalna wartość aktywów. Bitcoin jest czasami porównywany do niesławnej historycznej bańki spekulacyjnej – XVII-wiecznej holenderskiej „tulipomanii”. W 1637 roku spekulanci spowodowali 26-krotny wzrost cen niektórych odmian tulipanów. Bańka trwała sześć miesięcy, pękła, a ceny nigdy już nie wróciły do poprzedniego poziomu.

Prawdziwa historia:

 • Przez 12 lat swojej historii bitcoin przeszedł przez wiele cykli cenowych i za każdym razem odrabiał straty, osiągając nowe szczyty. Jak w przypadku każdej nowej technologii należy spodziewać się cykli hossy i bessy. Przykładem może być koniec ery dot.com w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to akcje spółki Amazon spadły z około 100 USD do zaledwie 5 USD, co nie przeszkodziło jej w staniu się jedną z najbardziej wartościowych firm na świecie w kolejnych dekadach. 

 • Niektórzy znaczący inwestorzy bitcoinowi uważają, że wahania bitcoina tworzą wzór typowy dla młodych rynków. Bitcoin, jak mówią, będzie rósł i spadał z mniejszymi wahaniami i dłuższymi okresami między nimi, aż w pewnym momencie w przyszłości osiągnie względną stabilność. Czas jednak pokaże. 

Mit nr 2: Bitcoin nie ma zastosowania w świecie rzeczywistym

Krytycy lubią twierdzić, że bitcoin nie jest użyteczny w świecie rzeczywistym lub jeśli ma zastosowanie, to głównie w nielegalnej działalności. Żadne z tych stwierdzeń nie jest prawdziwe. Bitcoin może pochwalić się długą historią jako środek do dokonywania płatności dla dowolnej osoby na świecie, bez pośrednictwa banku ani podmiotu przetwarzającego płatności. Jest też coraz częściej wykorzystywany przez głównych inwestorów instytucjonalnych jako podobne do złota zabezpieczenie przed inflacją.

Prawdziwa historia:

 • W ostatnich latach popularność bitcoina wzrosła jako odpornego na inflację środka przechowywania wartości podobnego do złota – co doprowadziło do nadania bitcoinowi przydomka „cyfrowe złoto”. Rosnąca liczba dużych funduszy i spółek notowanych na giełdzie (Tesla, Square, MicroStrategy) kupiła bitcoiny warte miliony, a nawet miliardy dolarów, aby lepiej zarządzać swoimi aktywami. 

 • Podobnie jak złoto bitcoin ma ograniczoną dostępność (nigdy nie będzie więcej niż 21 milionów bitcoinów). Złoto rzecz jasna jest ciężkie, nieporęczne i trudne do transportowania i przechowywania. Natomiast bitcoina można przesyłać cyfrowo tak łatwo, jak wysyła się e-mail.  

 • Bitcoin spotkał się z negatywną reakcją we wczesnych latach jako środek płatniczy w dark webie. Ale kiedy pierwszy duży rynek dark webu został zamknięty, ceny bitcoina poszły w górę już po kilku dniach – i nie przestały rosnąć. 

 • Jak w przypadku każdej formy pieniędzy, część z nich zostanie niewłaściwie wykorzystana. Ale w porównaniu z dolarami amerykańskimi nielegalne wykorzystanie bitcoina to kropla w morzu. Według ostatniego raportu 2,1% wolumenu transakcji w bitcoinach w 2019 roku było związane z działaniami przestępczymi. 

 • A ponieważ wszystkie transakcje w bitcoinach odbywają się na otwartym łańcuchu bloków, władzom często łatwiej jest śledzić nielegalną działalność, niż byłoby to możliwe w tradycyjnym systemie finansowym. 

Mit nr 3: Bitcoin nie ma realnej wartości

Bitcoin nie jest oparty na aktywach fizycznych, takich jak złoto, ani dolarze amerykańskim, ani praktycznie żadnej innej współczesnej walucie fiducjarnej. Należy jednak pamiętać, że bitcoin jest tak zakodowany, aby był deficytowy, co czyni go odpornym na inflację. Inflacja w przypadku walut fiducjarnych może wystąpić, gdy tworzone są duże ilości, zwiększając tym samym istniejącą podaż. 

Prawdziwa historia:

 • Liczba bitcoinów nie przekroczy 21 milionów. Ten deficyt jest głównym czynnikiem wpływającym na jego wartość. 

 • Nie tylko podaż jest ograniczona, ale również ilość wydobywanych nowych bitcoinów maleje z czasem w przewidywalny sposób. Co cztery lata podczas wydarzenia zwanego „halving”, nagrody za blok wypłacane górnikom w sieci są zmniejszane o połowę. 

 • To pomaga zapewnić, że podaż zawsze się zmniejsza, co na podstawie podstawowej ekonomicznej zasady niedoboru, działa, aby utrzymać cenę bitcoina w szerokim trendzie wzrostowym w długim okresie – od mniej niż 1 pens na początku do ponad 50 000 USD w połowie lutego 2021 roku. (Zobacz aktualną cenę bitcoina).

 • Wartość bitcoina wynika również z pracy, jaką komputery w sieci wykonują w procesie zwanym wydobyciem. Wydajne komputery na całym świecie dostarczają ogromną ilość mocy obliczeniowej do pracy polegającej na weryfikacji i zabezpieczeniu każdej transakcji (w zamian są nagradzane nowymi bitcoinami). 

Mit nr 4: Bitcoin zostanie po prostu zastąpiony przez konkurencyjną kryptowalutę

Bitcoin był pierwszym naprawdę udanym pieniądzem cyfrowym. I chociaż nowe kryptowaluty od dawna obiecują, że wyprzedzą bitcoina dzięki nowym funkcjom lub innym zaletom, żadna z nich nie powtórzyła jego sukcesu. 

Prawdziwa historia:

 • Pomimo że w ciągu ostatniej dekady powstały tysiące konkurencyjnych kryptowalut, bitcoin zawsze był i pozostaje najbardziej wartościową kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej ze znaczną przewagą nad innymi.

 • Jest to również najpopularniejsza z kryptowalut, stanowiąca około 60% rynku.

 • Powodem jest przewaga bitcoina jako pioniera na rynku, a także prostota jego misji jako zdecentralizowanej i otwartej waluty. 

 • Co nie znaczy, że konkurenci nie mogą próbować. Bitcoin jest zdecentralizowany, co oznacza, że jest obsługiwany przez globalną społeczność górników i węzłów, a nie przez centralną władzę. 

 • Jeśli na przykład architektura bitcoina musi się zmienić, aby dodać nowe funkcje, właściwości lub zabezpieczyć się przed nowo odkrytym błędem, społeczność może zainicjować fork, aby unowocześnić sieć. 

 • Aby aktualizacja została zaakceptowana, 51% większość społeczności musi poprzeć zmianę. Pozwala to na adaptację i ewolucję bitcoina w zależności od potrzeb, jak można było zaobserwować w przypadku uaktualnienia bitcoina segregated witness („SegWit”) w 2017 roku. 

 • Ponieważ oprogramowanie jest typu open-source, programiści, którzy nie są w stanie uzyskać konsensusu społeczności, mogą nawet przeprowadzić hard fork łańcucha bloków bitcoina i stworzyć zupełnie nową kryptowalutę. Na przykład bitcoin cash został stworzony w ten sposób, ale do tej pory żaden z klonów bitcoina nie jest bliski zastąpienia oryginału.

 • Oczywiście w tej przestrzeni ma miejsce ogromna ilość innowacji, więc nie można wykluczyć, że pojawi się większy rywal. Jednak biorąc pod uwagę obecne okoliczności, większość ekspertów nie sądzi, aby zastąpienie bitcoina było w najbliższym czasie prawdopodobne.

Mit nr 5: Inwestowanie w bitcoina to hazard

Chociaż prawdą jest, że bitcoin doświadczył znacznej zmienności cen w ciągu ostatniej dekady, należy się tego spodziewać po młodym i rozwijającym się rynku. Od momentu powstania bitcoina w 2010 roku, stale zyskiwał on na wartości w dłuższym okresie, a jego kapitalizacja rynkowa przekroczyła 1 bilion USD (stan na luty 2021; zobacz aktualną kapitalizację rynkową). W miarę jak bitcoin dojrzewał, solidna struktura regulacyjna w krajach na całym świecie pomogła przyciągnąć falę inwestycji instytucjonalnych (Tesla, fundusze hedgingowe). 

Cała historia:

 • Istnieje fundamentalne uzasadnienie w oparciu o które inwestor bitcoinowy wierzy, że wartość jego pozycji powinna wzrosnąć, natomiast w kasynie wiesz, że prawdopodobieństwo wygranej przemawia na korzyść kasyna. Oczywiście nie ma gwarancji co do przyszłych wyników lub kontynuacji dotychczasowych rezultatów, ale długoterminowy trend bitcoina w ciągu ostatniej dekady był wzrostowy. 

 • Jedną z popularnych strategii inwestycyjnych służących ograniczeniu wpływu zmienności jest uśrednianie kosztów zakupu w dolarach – polega ona na inwestowaniu stałej kwoty co tydzień lub co miesiąc, bez względu na to, co dzieje się na rynku. Strategia ta zazwyczaj przynosi pozytywne stopy zwrotu niezależnie od zmienności w warunkach pozytywnego trendu. 

 • Zmienność kursu bitcoina wydaje się spadać. Analiza Bloomberga porównała ostatnią hossę na bitcoinie z tą z 2017 roku i stwierdziła, że tym razem zmienność jest znacznie niższa. Dlaczego? Wzrost udziału inwestorów instytucjonalnych i ogólny efekt stabilizujący spowodowany „przechodzeniem kryptowalut do głównego nurtu”.

 • To czy bitcoin lub jakakolwiek inna kryptowaluta ma miejsce w Twoim portfelu inwestycyjnym, zależy od Twoich osobistych warunków, tolerancji na ryzyko i horyzontu czasowego inwestycji. Mimo że kurs bitcoina w ciągu ostatniej dekady wykazywał stały trend wzrostowy, miał on również znaczące cykle spadkowe. Inwestorzy powinni być ostrożni, poruszając się po rynkach o dużej zmienności (i rozważyć współpracę z doradcą finansowym przed dokonaniem większych inwestycji).

Mit nr 6: Bitcoin nie jest bezpieczny

Sieć bitcoina nigdy nie została zhakowana. Jej kod typu open-source został przeanalizowany przez niezliczonych ekspertów ds. bezpieczeństwa i informatyków. Bitcoin był również pierwszą walutą cyfrową, która rozwiązała problem podwójnego wydawania środków, dzięki czemu eliminujące element zaufania waluty peer-to-peer stały się rzeczywistością. Co więcej wszystkie transakcje w bitcoinie są nieodwracalne.

Prawdziwa historia:

 • Wiele błędnych przekonań na temat bezpieczeństwa bitcoina wynika z ataków na firmy trzecie i usługi, które wykorzystują tę kryptowalutę, a nie na samą sieć bitcoina. Głośne włamania do pierwszych firm związanych z bitcoinem, które korzystały z wadliwych procedur bezpieczeństwa (jak to, które dotknęło japońską giełdę Mt. Gox) oraz sporadyczne naruszenia danych (jak to, które dotknęło użytkowników dostawcy portfeli – Ledger) sprawiły, że niektórzy użytkownicy zaczęli kwestionować bezpieczeństwo bitcoina.

 • Podstawowy protokół bitcoina funkcjonuje bezpiecznie i nieprzerwanie przez 99,9% czasu od momentu jego powstania w 2009 roku.

 • Ogromna moc obliczeniowa zabezpiecza sieć. Ponadto górnicy, którzy zasilają sieć, są rozmieszczeni na całym świecie, natomiast węzły znajdują się w 100 krajach – co oznacza, że nie ma pojedynczych punktów awarii.

Mit nr 7: Bitcoin jest szkodliwy dla środowiska

Wydobycie bitcoinów jest procesem energochłonnym. Jednak określenie jego wpływu na środowisko jest trudne. Po pierwsze, wszystkie aspekty gospodarki cyfrowej wymagają energii. Weźmy pod uwagę cały globalny system bankowy i całą energię potrzebną do przetwarzania transakcji bankowych oraz zasilania budynków biurowych, bankomatów, lokalnych oddziałów i wielu innych. 

Prawdziwa historia:

 • W ostatnich badaniach przeprowadzonych przez nowojorski fundusz Ark Investment Management stwierdzono, że „Bitcoin jest znacznie bardziej wydajny niż tradycyjna bankowość i wydobycie złota w skali globalnej”.

 • Znaczna część wydobycia bitcoinów jest zasilana przez odnawialne źródła energii (w tym wiatr, wodę i słońce). Rzeczywista liczba waha się od 20 procent do ponad 70 procent według Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index

 • Badacze z Cambridge stwierdzili, że: „Wpływ bitcoina na środowisko pozostaje obecnie w najlepszym wypadku marginalny”.  

 • Można nawet postawić tezę, że bodźce ekonomiczne nieodłącznie związane z wydobyciem bitcoina pomagają napędzać innowacje w zakresie zrównoważonej energii, ponieważ górnicy nieustannie dążą do zwiększenia zysków poprzez obniżenie kosztów energii elektrycznej – w świecie, w którym energia odnawialna szybko staje się najtańszą opcją.

Zdobywaj bezpłatne kryptowaluty

Dowiedz się, jakie zasady rządzą poszczególnymi kryptowalutami i zdobądź trochę każdej z nich, aby móc je samodzielnie wypróbować.

Dowiedz się, jakie zasady rządzą poszczególnymi kryptowalutami i zdobądź trochę każdej z nich, aby móc je samodzielnie wypróbować.