Logo Coinbase
Zaloguj

Around the Block nr 8: Perspektywy i potencjał aktywów syntetycznych

Around the Block nr 8: Perspektywy i potencjał aktywów syntetycznych

Blog Around the Block serwisu Coinbase rzuca światło na kluczowe kwestie w przestrzeni kryptowalutowej. W tym wydaniu Justin Mart analizuje środowisko aktywów syntetycznych, jak również inne godne uwagi wiadomości z tego obszaru.

Obecnie większość aplikacji z zakresu zdecentralizowanych finansów (DeFi) wygląda jak kopie tradycyjnych produktów finansowych. Możesz zamienić jedne tokeny na inne, pożyczać tokeny lub udzielać pożyczek na rynku pieniężnym, a nawet handlować na giełdzie z depozytem zabezpieczającym i dźwignią.

DeFi może jednak pójść znacznie dalej. Łańcuchy bloków to otwarte, globalne platformy, które niosą w sobie programowalną wartość. To tylko kwestia czasu, zanim DeFi stworzy coś naprawdę wyjątkowego – bez odpowiednika w tradycyjnym świecie.

Przedstawiamy pierwszy możliwy przykład – aktywa syntetyczne.

Co to są aktywa syntetyczne?

Aktywa syntetyczne są nowym rodzajem instrumentów pochodnych. Przypomnijmy, że instrumenty pochodne to aktywa, których wartość jest pochodną innego aktywa lub benchmarku. Należą do nich kontrakty terminowe i opcje, gdzie kupujący i sprzedający zawierają kontrakty, które odzwierciedlają przyszłą cenę danego aktywa.

DeFi po prostu wnosi dodatkowy smaczek – aktywa syntetyczne to tokeny, które są cyfrową reprezentacją instrumentów pochodnych.O ile instrumenty pochodne są kontraktami finansowymi, które zapewniają niestandardową ekspozycję na aktywa bazowe lub pozycję finansową, aktywa syntetyczne są po prostu ztokenizowaną reprezentacją podobnych pozycji.

W związku z tym aktywa syntetyczne oferują wyjątkowe korzyści:

 • Tworzenie bez zezwoleń – łańcuchy bloków, takie jak Ethereum, umożliwiają każdemu tworzenie systemów aktywów syntetycznych.

 • Łatwy dostęp i przenoszalność – aktywa syntetyczne są łatwo zbywalne i można nimi handlować.

 • Globalne pule płynności – Łańcuchy bloków są z założenia globalne, każdy na świecie może w nich uczestniczyć.

 • Brak ryzyka związanego z obecnością podmiotu centralnego – nie ma żadnych podmiotów centralnych z przywilejami kontrolnymi.

Kilka przykładów?

Należy zacząć od tego, że aktywa syntetyczne mogą tokenizować aktywa fizyczne, przenosząc je na łańcuch bloków i nadając im wszystkie wyżej wymienione zalety. Wyobraźmy sobie, że dowolna osoba na świecie kupuje token, który śledzi S&P 500, i może użyć tego tokena jako zabezpieczenia w innych projektach DeFi, takich jak Compound, Aave lub MakerDAO. Model ten można rozszerzyć na towary, np. złoto lub zboża, akcje, takie jak TSLA, indeksy, takie jak SPY, instrumenty dłużne, takie jak obligacje, i cokolwiek innego.

Zastanów się nad tym ostatnim elementem – tu dopiero robi się ciekawie. Nie jesteśmy daleko od egzotycznych, nowatorskich instrumentów, takich jak rynki popkultury, memów, tokenów osobistych itp., którymi można handlować za pomocą aktywów syntetycznych.

Implikowana wielkość rynku jest znaczna, biorąc pod uwagę, że każde aktywo może mieć syntetyczną wersję wprowadzoną do łańcucha bloków. Jedynym punktem odniesienia jest całkowity globalny wolumen obrotu papierami wartościowymi w I kwartale 2020 roku wynoszący około 32,5 bln USD, który teoretycznie mógłby zostać częściowo zastąpiony przez wersje syntetyczne instrumentów finansowych, którymi obraca się w ramach globalnej puli płynności z otwartym i swobodnym dostępem dla każdego.

Konkretny przykład: Poop Exchange

Pod koniec 2019 roku kilku programistów wpadło na pomysł i wypuściło prototyp – co by było, gdybyśmy mieli syntetyczne aktywo, które śledzi częstotliwość obserwacji odchodów w San Francisco? Posiadacze tokenów zyskują, gdy zauważono więcej odchodów, a emitent tokena zyskuje, jeśli liczba obserwacji odchodów spada, używając wyroczni, która po prostu zgłasza liczbę obserwacji kupy.

Ten rynek tokenów związanych z odchodami mógłby wyrównać motywacje dla lokalnych władz San Francisco. Jeśli miasto San Francisco wyemituje tokeny związane z odchodami, będzie miało motywację do posprzątania ulic w celu osiągnięcia zysków. Z drugiej strony, obywatele mogliby kupować takie tokeny jako emocjonalny hedging, dzięki któremu mogliby przynajmniej zarobić pieniądze, jeśli stan ulic nie ulegnie poprawie. Prosty przykład, ale pokazuje potencjał aktywów syntetycznych i rynków uniwersalnych.

ATB nr 8 | Obserwacje odchodów

Jakie rodzaje platform aktywów syntetycznych istnieją obecnie?

Universal Market Access (UMA)*

UMA to protokół syntetycznych aktywów, który pozwala każdemu odtworzyć tradycyjne produkty finansowe, egzotyczne produkty oparte na kryptowalutach i nie tylko. Za pośrednictwem UMA dwóch kontrahentów łączy się, aby bez zezwolenia stworzyć dowolny kontrakt finansowy, który jest zabezpieczony poprzez korzyści ekonomiczne (zabezpieczenie) i egzekwowany za pomocą inteligentnych kontraktów na łańcuchu Ethereum. Biorąc pod uwagę globalny, otwarty charakter Ethereum, bariery wejścia na rynek są znacznie ograniczone, tworząc „Uniwersalny dostęp do rynku” (ang. „Universal Market Access”, UMA).

Obecnie członkowie społeczności UMA skupiają się najpierw na budowaniu tokenizowanych krzywych dochodowości (np. yUSD), ale platforma może być wykorzystywana przez każdego do tworzenia dowolnych kontraktów finansowych. Oto kilka przykładów:

 • Kontrakty oparte na kryptowalutach: tokeny futures na kryptowaluty, krzywe dochodowości, wieczyste swapy itp.

 • Tokeny, które śledzą wskaźniki kryptowalut lub DeFi, takie jak dominacja BTC, wykresy całkowitej wartości zablokowanej (TVL) w DeFi, wykresy udziału zdecentralizowanych giełd (DEX) w rynku lub jakiekolwiek inne wskaźniki.

 • Tradycyjne produkty finansowe: akcje amerykańskie i globalne (np. token TSLA lub APPL), prywatne plany emerytalne, produkty ubezpieczeniowe i rentierskie.

 • Instrumenty egzotyczne: poop.exchange, popkultura, rynki memów itp.

ATB nr 8 | Jak to działa: finansowy instrument pochodny

UMA pozycjonuje się jako protokół dla długiej listy ekscytujących i kreatywnych rynków finansowych. Podobnie jak w przypadku poop.exchange niektóre z tych kontraktów mogą być wykorzystane do fundamentalnego dostosowania mechanizmów motywacyjnych – wyjątkowa innowacyjność!

* Uwaga: UMA jest spółką z portfela Coinbase Ventures

Synthetix

Synthetix to protokół do tworzenia globalnej płynności aktywów syntetycznych na łańcuchu Ethereum. Synthetix ułatwia tworzenie wielu klas aktywów i handel nimi, takimi jak kryptowaluty, akcje i towary, a wszystko to na łańcuchu.

Tokeny, które śledzą cenę tych aktywów, mogą być kupowane i sprzedawane natywnie w środowisku Synthetix wykorzystującym do działania zabezpieczenia, staking i opłaty transakcyjne. Warto zauważyć, że środowisko Synthetix przekształca się w całkowicie obsługiwane przez strukturę DAO, gdzie tokeny SNX stanowią centralny element całego środowiska. SNX może być stakowany w celu zapewnienia zabezpieczenia pozycji aktywów syntetycznych, w zamian za co naliczane są opłaty transakcyjne i działa jako token zarządzający w DAO.

Będąc wiodącą platformą aktywów syntetycznych na rynku DeFi, Synthetix wyemitował obecnie „syntetyki” o wartości ponad 150 mln USD. Głównym z nich jest sUSD, stablecoin platformy, której kapitalizacja rynkowa zbliża się do 100 mln USD.

Obecnie Synthetix oferuje głównie aktywa syntetyczne oparte na kryptowalutach, takie jak sETH i sBTC, a także tokeny indeksowe, takie jak sDeFi i sCEX, które śledzą koszyk aktywów. Wiele ze swojej popularności zawdzięczają unikalnemu projektowi rynkowemu, w którym na aktywach zawierane są transakcje w odniesieniu do ceny wyroczni i dlatego nie są narażone na poślizg cenowy podczas kupna lub sprzedaży.

Tygodniowy wolumen obrotów Synth

Inne

Tworzonych jest kilka innych platform aktywów syntetycznych, które charakteryzują się unikalnymi rozwiązaniami i decyzjami projektowymi. Warto wziąć pod uwagę platformy takie, jak Morpher, DerivaDEX*, FutureSwap, DyDx, Opyn, Hegic czy Augur.

* Uwaga: DerivaDEX jest spółką z portfela Coinbase Ventures

Wniosek

Aktywa syntetyczne to nowe prymitywy, które stały się możliwe dzięki dojrzewaniu Ethereum i ekosystemu DeFi. Jesteśmy jednak dopiero na początku drogi i nie powinniśmy być ślepi na nieodłączne ryzyka:

 • Ryzyko związane z inteligentnymi kontraktami – możliwe są exploity w inteligentnych kontraktach, a aktywa syntetyczne mogą być atrakcyjnym celem.

 • Ryzyko związane z zarządzaniem – platformy te są najczęściej zarządzane przez ich zdecentralizowanych uczestników, co wciąż pozostaje stosunkowo mało sprawdzone w skali.

 • Ryzyko związane z wyroczniami – wiele aktywów syntetycznych opiera swoje działanie na wyroczniach, które mają własne założenia dotyczące zaufania i tryby awaryjne.

 • Ryzyko związane z platformą – Ethereum i inne podstawowe łańcuchy blokowe mogą mieć problemy ze skalą i działać gorzej w momencie, gdy są najbardziej potrzebne. Rynki opłat mogą być nieefektywne, a ataki typu frontrunning lub griefing mogą stanowić wyzwanie.

Należy jednak zrównoważyć ryzyko i potencjał. Aktywa syntetyczne oznaczają otwarty i globalny dostęp do istniejących rynków finansowych, co samo w sobie stanowi ważny prymityw. Jeśli jednak sięgnąć głębiej, można dostrzec wszechstronne innowacje kryjące się za rynkami.

Możemy potencjalnie wykorzystać te prymitywy do skonstruowania nowatorskich rynków finansowych, które mogą fundamentalnie wyrównać motywację i zmienić sposób, w jaki żyjemy.


Krótkie komentarze do ważnych wiadomości

Wolumen zdecentralizowanych giełd (DEX) kontynuuje silny wzrost, wspomagany przez nowe eksperymenty monetarne DeFi

Historycznie zdecentralizowane giełdy miały problemy z popularnością – ich łączna wartość w 2019 roku wyniosła zaledwie około 3 mld USD. Jednak wolumen eksplodował w 2020 roku i wzrósł o ponad 20 mld USD od początku roku i 15 mld USD w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Ta trajektoria wzrostu przyspiesza krzywą adopcji DEX i sprawia, że zaczynają one być w centrum uwagi.

Wolumen na zdecentralizowanej giełdzie

Źródłem tego wolumenu jest około 200 tys. aktywnych adresów w ciągu ostatniego miesiąca (gdzie sam Uniswap notuje około 160 tys.). Uniswap ma dominujący udział w rynku DEX – około 45% od początku roku (i 70% w ostatnim tygodniu). Inne popularne DEX to Curve i Balancer, których udział w rynku wynosi ok. 16% i ok. 7% od początku roku, ale na horyzoncie pojawiają się nowe podmioty: Serum, Sushiswap i inne.

Kluczem do wzrostu DEX jest pojawienie się kilku projektów DeFi, które są pionierami nowych modeli monetarnych i zazwyczaj są wprowadzane na rynek poprzez „sprawiedliwe wprowadzenie na rynek” – w którym nie ma poprzednich właścicieli, nie ma finansowania z zewnątrz, podaż jest stała, a dystrybucja odbywa się wyłącznie poprzez yield farming. Jako takie, reprezentują one poziom eksperymentów i teorii gier, który nie był nigdy wcześniej widziany. Kilka przykładów:

Ampleforth (AMPL)

Pionierskim przykładem jest Ampleforth (AMPL), który posiada model ekonomiczny mający na celu utrzymanie ceny tokena AMLP w okolicach 1 USD poprzez automatyczne dostosowanie podaży do popytu w procesie znanym jako rebasing. Mówiąc prościej, gdy cena AMPL przekracza 1 USD, saldo wszystkich graczy wzrasta, aby obniżyć cenę jednostkową. Natomiast kiedy cena AMPL spada poniżej 1 USD, saldo każdego maleje, aby podnieść cenę. Należy pamiętać, że pomimo obniżek, Twój udział w rynku pozostanie na stałym poziomie.

Cena i kapitalizacja rynkowa AMPL

Yams (YAM)

Yam został niespodziewanie uruchomiony 11 sierpnia. Rzekomo stworzono go w 10 dni poprzez zapożyczenie kodu z  kilku sprawdzonych w boju projektów DeFi. Funkcjonuje niemal identycznie jak AMPL, ale z pewnymi różnicami:

 • Mechanizm rebasowania prawie identyczny jak w przypadku AMPL, którego celem jest poziom 1 USD.

 • Fundusz kontrolowany przez posiadaczy YAM, finansowany przez przeznaczenie części rebasowanych zasobów na zakup stablecoinów.

 • Kontrakty zarządzania, które umożliwiają społeczności lokalnej posiadanie funduszu, o którego wykorzystaniu decyduje się w głosowaniu.

 • Sprawiedliwy podział bez przydziału tokenów dla zespołów lub inwestorów. Tokeny są w całości dystrybuowane poprzez yield farming.

To, co nastąpiło później, było jedną z historii, które często obecnie słyszy się w kontekście DeFi. Pierwotnie uruchomiona wersja YAM zawierała błędy w kontrakcie rebase i kontrakcie zarządzania. Zaskakujące zestawienie oznaczało, że próby naprawienia kontraktu rebase były utrudnione przez błąd w kontrakcie zarządzania, co ostatecznie doprowadziło do wadliwego systemu, w którym na stałe utknęły stablecoiny o wartości 750 tys. USD.

Skutki? Wersja pierwsza YAM jest wadliwa, ale społeczność zmobilizowała się, przeprowadziła fork kodu i jest w trakcie uruchamiania drugiej wersji YAM.

Po AMPL i YAM szybko pojawiły się inne tokeny o unikalnym charakterze:

 • Spaghetti.Money: token oparty o yield farming, ale bez zarządzania (aby uniknąć losu YAM), i deflacyjny (1% każdej transakcji jest spalany).

 • Shrimp.Finance: Token oparty o yield farming bez mechanizmu rebase. Shrimp wykorzystuje DICE i CREAM jako dwa mniej mainstreamowe tokeny do stakowania, demonstrując nowatorski mechanizm docierania do różnych społeczności.

 • Zombie.Finance: Token oparty o yield farming wykorzystujący mechanizm rebasingu z dodatkową zasadą eliminującą właścicieli tokenów, którzy po rebasingu mają mniej niż 1 ZOMBIE.

 • $BASED: ekonomiczna gra w cykora, która rozpoczęła się od yield farmingu i wkrótce przejdzie do rebasingu.

I kto wie, co przyniesie jutro. Te eksperymenty odbywają się w czasie rzeczywistym, mają realną wartość i na razie są przedmiotem obrotu głównie na zdecentralizowanych giełdach.

Wiadomości z Coinbase

Wiadomości z branży kryptowalut

Wiadomości dotyczące kryptowalut w instytucjach

Wiadomości z rozwijających się firm kryptowalutowych