Czym jest kryptografia?

A lock on a grid, surrounded by cubes

Definicja

Kryptografia to nauka i praktyka wysyłania bezpiecznych oraz zaszyfrowanych wiadomości między kilkoma stronami. Kryptografia pozwala na pseudonimizację, ochronę transakcji w walutach cyfrowych oraz wyeliminowanie z nich elementu zaufania bez udziału banku lub innego pośrednika.

Człon „krypto” w słowie „kryptowaluta” po grecku oznacza tajemnicę, co wskazuje na zakres zastosowań kryptografii. Kryptografia to nauka i praktyka wysyłania bezpiecznych oraz zaszyfrowanych wiadomości lub danych między kilkoma stronami. Nadawca „szyfruje” wiadomość, co powoduje ukrycie jej treści przed osobami trzecimi, a odbiorca „odszyfrowuje” wiadomość, dzięki czemu staje się ona ponownie czytelna.  

Kryptowaluty wykorzystują kryptografię, aby transakcje były anonimowe, bezpieczne i pozbawione elementu zaufania, co oznacza, że nie musisz nic wiedzieć o danej osobie, aby bezpiecznie dokonywać z nią transakcji. Nie potrzebujesz też banku, firmy obsługującej karty kredytowe, rządu ani żadnej innej strony trzeciej. Kryptografia jest ważna nie tylko dla cyfrowych pieniędzy – nasz komputer i sieci, do których jest podłączony, nieustannie szyfrują oraz odszyfrowują dane w przypadku każdego wyszukiwania w Google lub wysyłania e-maila.

Dlaczego kryptografia jest ważna?

Kryptowaluty są w całości oparte na ideach kryptograficznych. Bitcoin został wymyślony przez osobę (lub grupę osób) działającą pod pseudonimem Satoshi Nakamoto, która przedstawiła pomysł w formie dokumentu opublikowanego na forum poświęconym kryptografii w 2009 roku. 

Najtrudniejszą kwestią, którą rozwiązał Nakamoto, był problem podwójnego wydawania pieniędzy. W związku z tym, że bitcoin jest tylko kodem, co powstrzyma kogoś przed stworzeniem i wydaniem wielu kopii swoich pieniędzy? Rozwiązanie Nakamoto opierało się na dobrze znanym układzie szyfrowania zwanym szyfrowaniem kluczem publicznym i prywatnym. 

Bitcoin (jak również ethereum i wiele innych kryptowalut) wykorzystuje technologię zwaną szyfrowaniem kluczem publicznym i prywatnym. To pozwala na rezygnację z elementu zaufania i umożliwia bezpieczne transakcje między nieznajomymi bez „zaufanego pośrednika”, takiego jak bank lub Paypal.

Jak działa szyfrowanie kluczem publicznym i prywatnym?

  • Sieć Bitcoin wydaje wszystkim użytkownikom klucz prywatny (w zasadzie jest to naprawdę silne hasło), z którego kryptograficznie generuje powiązany klucz publiczny. Możesz bez przeszkód udostępniać innym swój klucz publiczny – tak właściwie to jedyna informacja, której ktoś potrzebuje, aby wysłać Ci bitcoiny. Jednak do uzyskania dostępu do tych środków wymagany jest klucz prywatny. 

  • Elementem rewolucyjności bitcoina jest jego rozwiązanie problemu podwójnego wydawania pieniędzy, czyli sieć peer-to-peer wykorzystująca metody kryptograficzne do weryfikacji autentyczności transakcji.

  • Klucz publiczny jest generowany z klucza prywatnego za pomocą metody zwanej „haszowaniem” polegającej na pobraniu ciągu danych i przetworzeniu go przez algorytm. Odwrócenie tego procesu jest praktycznie niemożliwe, więc nikt nie może odgadnąć Twojego klucza prywatnego na podstawie klucza publicznego.

  • Twoje klucze publiczny i prywatny są powiązane, stąd sieć wie, że Twoje bitcoiny należą do Ciebie – i pozostaną Twoje tak długo, jak długo masz swój klucz prywatny. 

  • Innym skutkiem braku pośrednika jest nieodwracalność transakcji w bitcoinach (w końcu nie ma firmy obsługującej karty kredytowe, do której można zadzwonić w razie pomyłki). Jednakże tę funkcję wprowadzono celowo, nie jest ona błędem – nieodwracalne transakcje są kluczową częścią rozwiązania problemu podwójnego wydawania pieniędzy.

  • Drugą połową rozwiązania jest łańcuch bloków bitcoina będący gigantycznym, zdecentralizowanym rejestrem, przypominającym księgi rachunkowe banku, który dokumentuje każdą transakcję i jest stale weryfikowany oraz aktualizowany przez wszystkie komputery w sieci.

Kup bitcoiny w ciągu kilku minut

Zacznij od 25 USD i płać z konta bankowego lub za pomocą karty debetowej.