โลโก้ของ Coinbase
ลงชื่อเข้าใช้
โลโก้ Tornado Cash

ราคา Tornado Cash

สถิติตลาด

US$28.2M

US$9.0M

+10.78%

1.1M TORN

ปริมาณที่มีทั้งหมด 11%

US$437.41

-1.98%

-16.01%

-33.5%

รับเงินดิจิทัลเพื่อเริมต้นใช้งาน

แจกเงินดิจิทัลฟรีให้คุณได้เริ่มใช้งานในพอร์ตเงินดิจิทัล เพียงลงชื่อสมัครใช้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนด

freeBtc

Tornado Cash มีราคาลดลงในสัปดาห์นี้

ราคาของ Tornado Cash ลดลง 33.50% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ราคาลดลง 16.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพียงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาลดลง 1.98% ราคาปัจจุบันอยู่ที่ US$25.708086 ต่อ TORN Tornado Cash อยู่ที่ 94.12% ต่ำกว่าราคาสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ US$437.41

เหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่ 1,099,794.709 TORN

Tornado Cash บนโซเชียลมีเดีย

Tornado Cash ถูกกล่าวถึงในโพสต์โซเชียลมีเดียจำนวน 309 โพสต์จากทั้งหมด 1,982,946 โพสต์บน Twitter และ Reddit เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2565 บุคคลที่ไม่ซ้ำกันจำนวน 86 คนกำลังพูดถึง Tornado Cash โดยมีการกล่าวถึงและความเคลื่อนไหวมากที่สุดเป็นอันดับที่ 348 จากโพสต์ที่เก็บรวบรวม

สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม

สกุลเงินดิจิทัล 50 อันดับแรกจากมูลค่าตามราคาตลาดที่คัดสรรมาแล้ว

ได้เพิ่มเมื่อเร็ว ๆ นี้

มูลค่าตามราคาตลาดที่เปรียบเทียบได้

จากสินทรัพย์ทั้งหมดบน Coinbase 8 รายการเหล่านี้มีความใกล้เคียงที่สุดกับ Tornado Cash ในมูลค่าตามราคาตลาด

เนื้อหาได้รับการจัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ Coinbase Inc. หรือบริษัทในเครือ และ Coinbase จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว Coinbase จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าของเนื้อหาหรือการดำเนินการใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการนำเนื้อหาไปใช้ ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน นี่ไม่ใช่คำแนะนำสำหรับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายการใดรายการหนึ่งหรือการใช้กลยุทธ์การลงทุนใดๆ Coinbase ไม่รับรองความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือสินทรัพย์ใดๆ ราคาที่แสดงใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ราคาจริงของสกุลเงินดิจิทัลและสถิติที่เกี่ยวข้องอาจแตกต่างจากนี้ ข้อมูลที่นำเสนออาจแสดงถึงสินทรัพย์ที่ซื้อขายบนแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยน Coinbase และแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ที่ได้รับเลือก

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article