รับรางวัลสูงสุด 200 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเริ่มต้นใช้งาน
โลโก้ของ Coinbase

สำรวจระบบเศรษฐกิจเงินดิจิทัล

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น
2.11%

แผนภูมิ

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

จัดหา

ซื้อขาย

US$0.000466
100.00%
-
US$50.5
-
US$0.0215
100.00%
-
US$2.3
-
US$0.0111
100.00%
US$783.0K
US$442.1
70.8M
US$0.0021
100.00%
US$161.1K
US$2.6
78.5M
US$2.62
100.00%
US$43.7K
US$90.8
16.7K
US$0.0204
100.00%
US$2.0B
US$2.4K
100.0B
US$6.85
1.36%
-
US$17.6K
-
US$0.000110
100.00%
-
US$0.0
-
US$0.0071
100.00%
-
US$6.2
-
US$0.00000001
100.00%
-
US$16.1
-
US$0.0000000004
100.00%
-
US$1.9K
-
US$0.00000053
100.00%
-
US$41.2
-
US$0.0018
100.00%
-
US$7.1
-
US$0.000058
100.00%
-
US$3.3
-
US$0.0018
100.00%
-
US$2.1
-
US$0.0012
100.00%
-
US$378.1
-
-
100.00%
-
-
-
-
100.00%
-
-
-
-
100.00%
-
-
-
US$1.00
0.66%
-
US$13.0K
-
US$0.0000000001
100.00%
-
US$7.3
-
US$0.0055
100.00%
US$42.5K
US$0.4
7.8M
US$0.0013
100.00%
-
US$109.2
-
US$0.0000000000
100.00%
-
-
-
US$0.0280
4.71%
-
US$2.7K
-
US$0.00000022
100.00%
-
US$111.1
-
US$0.0092
100.00%
US$724.8K
US$73.4
78.7M
US$0.00000275
100.00%
-
US$0.2
-
US$0.000396
100.00%
-
US$4.0
-
US$0.0000000000
100.00%
-
US$5.0
-
11,491-11,520 จาก 11,769 สินทรัพย์

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article