รับรางวัลสูงสุด 200 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเริ่มต้นใช้งาน
โลโก้ของ Coinbase

สำรวจระบบเศรษฐกิจเงินดิจิทัล

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดปรับตัวลดลง
0.79%

แผนภูมิ

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

จัดหา

ซื้อขาย

US$0.000022
100.00%
-
US$0.5
-
US$0.000035
100.00%
US$2.5K
US$174.0
72.5M
US$0.0129
100.00%
US$642.9K
US$19.4
50.0M
US$0.000293
100.00%
US$38.4K
US$240.4
131.0M
US$0.0000000001
100.00%
-
US$14.9
-
US$0.000076
100.00%
-
US$47.3
-
US$0.000841
100.00%
-
US$627.9
-
US$0.0000000001
100.00%
-
US$19.7
-
US$0.99
100.00%
-
US$2.1K
-
US$0.00000068
100.00%
US$515.3K
US$1.5K
758.9B
US$0.000703
100.00%
US$3.6K
US$1.0
5.2M
US$0.0000000001
100.00%
-
US$1.0K
-
US$0.0031
100.00%
-
US$33.6K
-
US$0.0086
100.00%
-
US$5.6K
-
US$5.69
13.44%
US$59.9M
US$11.4M
10.5M
US$1.09
1.42%
-
US$1.2K
-
US$0.22
100.00%
US$95.2
US$0.0
433.3
US$0.0993
100.00%
US$825.1K
US$7.0
8.3M
US$0.0000000005
100.00%
-
US$37.9
-
US$0.0011
100.00%
-
US$24.8
-
US$0.000899
100.00%
-
US$58.0
-
US$2.31
100.00%
-
US$1.7
-
US$0.000163
100.00%
-
US$11.4
-
US$0.000133
100.00%
-
US$74.2
-
US$0.000084
100.00%
-
US$0.0
-
US$0.00000144
100.00%
-
US$31.7
-
US$0.38
100.00%
-
US$275.3
-
US$0.96
100.00%
-
US$1.8K
-
US$6.30
100.00%
US$14.6M
US$0.6
2.3M
US$694.93
100.00%
-
US$1.2
-
11,401-11,430 จาก 11,703 สินทรัพย์

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article