สำรวจระบบเศรษฐกิจเงินดิจิทัล

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดปรับตัวลดลง
0.60%

แผนภูมิ

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

จัดหา

ซื้อขาย

US$0.0000000000
0.00%
-
-
-
US$6.50
4.30%
-
-
-
US$0.000600
0.00%
-
-
-
US$0.000102
3.96%
-
-
-
US$0.0640
0.01%
-
-
-
US$0.0249
0.01%
-
-
-
US$0.0000000003
0.00%
-
US$8.8K
-
US$0.0599
0.00%
-
-
-
US$0.0000000000
0.00%
-
-
-
US$0.0000000006
0.00%
-
-
-
US$0.0032
0.00%
-
-
-
US$0.0671
0.00%
-
-
-
US$0.00000004
0.00%
-
-
-
US$0.00000010
0.01%
-
-
-
US$1.30
0.01%
-
-
-
US$0.00000001
0.01%
-
-
-
US$0.000309
0.00%
-
-
-
US$0.000412
0.00%
-
-
-
US$0.0000000000
0.00%
-
-
-
US$0.000419
100.00%
-
-
-
US$0.0047
0.25%
-
-
-
US$0.000913
100.00%
-
US$56.1
-
US$0.0000000000
0.00%
-
-
-
US$0.00000002
0.00%
-
-
-
US$0.0034
0.00%
-
-
-
US$0.00000010
0.01%
-
US$109.7
-
US$0.0000000000
0.00%
-
-
-
US$0.0654
100.00%
US$60.4K
US$253.6
1.0M
US$0.00000002
0.00%
-
-
-
US$0.000508
0.00%
-
-
-
8,611-8,640 จาก 10,199 สินทรัพย์

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article