สำรวจระบบเศรษฐกิจเงินดิจิทัล

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดปรับตัวลดลง
0.99%

แผนภูมิ

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

จัดหา

ซื้อขาย

US$0.000029
0.00%
-
-
-
US$0.0000000000
0.00%
-
-
-
US$0.000559
0.00%
-
-
-
US$0.0000000000
0.00%
-
-
-
US$0.0053
0.00%
-
-
-
US$0.0147
0.00%
-
-
-
US$0.17
0.01%
-
-
-
US$0.0000000000
0.00%
-
-
-
US$0.000100
0.01%
-
-
-
US$0.00000006
1.73%
-
US$428.6
-
US$0.14
0.00%
-
-
-
US$0.0000000000
110.71%
-
-
-
US$2.88
2.70%
-
-
-
US$0.11
20.32%
-
-
-
US$0.000230
0.00%
-
US$44.4K
-
US$0.000379
0.00%
-
-
-
US$0.0000000000
16.20%
-
-
-
US$0.00000002
0.00%
-
-
-
US$0.0000000002
0.00%
-
-
-
US$0.00000185
0.00%
-
US$376.5
-
US$0.0083
0.00%
US$179.6K
US$156.3
23.6M
US$29.55
0.03%
-
US$9.4
-
US$0.0000000000
0.00%
-
-
-
US$0.000090
1.35%
-
-
-
US$0.0000000001
0.00%
-
-
-
US$0.0088
0.00%
-
-
-
US$0.00000004
0.00%
-
US$147.6
-
US$0.00000002
0.00%
-
-
-
US$0.000120
2.97%
-
-
-
US$0.0000000002
0.28%
-
-
-
8,581-8,610 จาก 10,199 สินทรัพย์

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article