สำรวจระบบเศรษฐกิจเงินดิจิทัล

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดปรับตัวลดลง
0.87%

แผนภูมิ

ปริมาณ (24 ชั่วโมง)

จัดหา

ซื้อขาย

US$2.09
0.38%
US$7.2B
US$36.3M
3.5B
US$0.35
0.32%
US$178.4M
US$15.1M
512.4M
US$3.44
0.30%
US$23.1M
US$283.8K
6.7M
US$1.00
0.21%
US$3.3B
US$6.0B
3.3B
US$4.12
0.21%
US$3.8B
US$2.2M
927.4M
US$1.40
0.06%
US$108.1M
US$11.5M
77.3M
US$7,589.20
0.03%
US$255.0M
US$22.1M
33.4K
US$3.89
0.00%
US$305.1M
US$22.5M
78.4M
US$27.14
0.04%
US$445.7M
US$88.9M
16.3M
  1. 1
  2. ...
  3. 4
  4. 5
  5. 6
151-159 จาก 159 สินทรัพย์

Coinbase Bytes

The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox

Coinbase Bytes article