Ethereum 2 จนถึง ควาชาแซมเบีย

1 ETH2 เท่ากับ ZMW 22,060.59 ZMW

ภาพEthereum 2

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 12:31 1 ธันวาคม 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 12:31 1000 ETH2 มีมูลค่า ZMW 22,060,587.34 -ZMW 59,672,780.39 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ ETH2 เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 12:31
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 ETH2
ZMW 11,030.29
ZMW 12,209.31
ZMW 40,866.68
1 ETH2
ZMW 22,060.59
ZMW 24,418.62
ZMW 81,733.37
5 ETH2
ZMW 110,302.94
ZMW 122,093.10
ZMW 408,666.84
10 ETH2
ZMW 220,605.87
ZMW 244,186.19
ZMW 817,333.68
50 ETH2
ZMW 1,103,029.37
ZMW 1,220,930.96
ZMW 4,086,668.39
100 ETH2
ZMW 2,206,058.73
ZMW 2,441,861.91
ZMW 8,173,336.77
500 ETH2
ZMW 11,030,293.67
ZMW 12,209,309.55
ZMW 40,866,683.86
1000 ETH2
ZMW 22,060,587.34
ZMW 24,418,619.11
ZMW 81,733,367.73

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ควาชาแซมเบีย