Ethereum 2 จนถึง ดีนาร์ตูนิเซีย

1 ETH2 เท่ากับ TND 3,921.841 TND

ภาพEthereum 2

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 16:02 26 พฤศจิกายน 2565

รีเฟรช

ตารางการแปลงสกุลเงิน

จนถึง 16:01 1000 ETH2 มีมูลค่า TND 3,921,840.975 -TND 7,731,871.865 น้อยกว่าจำนวนเดียวกันของ ETH2 เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

วันนี้ เวลา 16:01
1 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
0.5 ETH2
TND 1,960.92
TND 2,136.60
TND 5,826.856
1 ETH2
TND 3,921.841
TND 4,273.20
TND 11,653.713
5 ETH2
TND 19,609.205
TND 21,365.998
TND 58,268.564
10 ETH2
TND 39,218.41
TND 42,731.996
TND 116,537.128
50 ETH2
TND 196,092.049
TND 213,659.978
TND 582,685.642
100 ETH2
TND 392,184.097
TND 427,319.955
TND 1,165,371.284
500 ETH2
TND 1,960,920.487
TND 2,136,599.775
TND 5,826,856.42
1000 ETH2
TND 3,921,840.975
TND 4,273,199.55
TND 11,653,712.84

การแปลงสกุลเงินอื่นๆ เป็น ดีนาร์ตูนิเซีย