Logo Coinbase
Zaloguj

Around the Block nr 11: Rzut oka na DeFi i dwie strony spektrum regulacji dotyczących kryptowalut

Rzut oka na DeFi

W otoczeniu szerokiej hossy na rynku kryptowalut DeFi również utrzymuje swój silny wzrost. Począwszy od lata 2020 roku projekty DeFi odnotowały znaczny wzrost całkowitej wartości zablokowanego kapitału (Total Value Locked, TVL). Poprzednio temat DeFi i zjawiska yield farmingu poruszany był w serii Around the Block w czerwcu 2020 roku, ale co wydarzyło się od tego czasu? Mówiąc wprost, spektakularny wzrost DeFi trwa nadal. Jak zwracaliśmy uwagę ostatnim razem, wzrost jest nadal napędzany przez zjawisko yield farmingu. W tym przypadku mamy do czynienia z cyklem pozytywnym: Mechanika yield farming skłania uczestników do dodawania kapitału → co zwiększa TVL → co napędza wzrost wycen tokenów zarządzających → co zwiększa dopłaty do yield farming → co kontynuuje cykl.

Niemniej jednak prawdziwe innowacje w DeFi nie mogą być dyskontowane jako część historii wzrostu. Są to czynniki takie jak syntetyczne aktywa (np. synthetix, UMA i mirror), zwiększone zyski kapitałowe w produktach finansowych (np. aave, compound), otwarty dostęp do finansów (w tym pożyczki błyskawiczne i nowe przypadki użycia przekazów pieniężnych) oraz złożone protokoły, które łączą projekty DeFi, takie jak Yearn i wiele innych.

Całkowita wartość zablokowana w protokołach DeFi (TVL) wynosi obecnie ponad 25 miliardów USD, co stanowi niesamowity wzrost o 2500% rok do roku. Jednocześnie liczba użytkowników DeFi przekroczyła 1,2 miliona, biorąc pod uwagę liczbę unikalnych adresów, które mają dostęp do usług DeFi. Główne protokoły takie jak Uniswap i Compound mają 200-500 tysięcy użytkowników, a większość innych aplikacji DeFi ma 25-50 tysięcy użytkowników.

Również wolumen DEX kontynuuje swój silny wzrost od lipca 2020 roku. Skumulowany wolumen DEX przewyższa obecnie większość scentralizowanych giełd, osiągając poziom 10 mld USD dziennie w styczniu 2021 roku.

Wolumen był stymulowany przez wzrost DeFi, ale także przez szerszą hossę na rynku kryptowalut i utrzymującą się popularność w kategoriach, w których DEX mają przewagę konkurencyjną. Obejmuje to dostęp do długiej listy nowych tokenów DeFi oraz efektywne swapy pomiędzy wysoce skorelowanymi aktywami (np. stablecoinami).

Jednak obecnie DEX rozliczają transakcje na głównym łańcuchu bloków ethereum, a zatem są narażone na wysokie ceny paliwa w okresach wysokiego popytu. To napędza ciągłe zainteresowanie rozwiązaniami skalującymi – kamieniem milowym w tej dziedzinie było uruchomienie protokołu Synthetix w Optimism (rozwiązaniu skalującym opartym na rollupach). 

Chociaż wskaźniki są zachęcające, faktem jest, że DeFi rozwijają się zbyt szybko, aby pojedyncza osoba mogła je śledzić. Oto kilka tematów, które wydają nam się interesujące: 

  • Projekty DeFi stają się coraz bardziej złożone: Nowe projekty DeFi albo wprowadzają nowe prymitywy, albo łączą istniejące prymitywy, tworząc zupełnie nowe produkty. Można je traktować jak klocki. Jeszcze 6 miesięcy temu projektowaliśmy i tworzyliśmy pojedyncze klocki. Dziś łączymy te klocki, budując samochody, samoloty i zamki.

  • Możliwość kompilacji rozszerza się na partnerstwa w wersji DeFi: Projekty DeFi zmagają się z kluczowymi pytaniami dotyczącymi fos, możliwości obrony i wzrostu przychodów. Większość projektów zdaje się popierać otwartą współpracę w ramach społeczności, wierząc, że społeczności tworzą fosy (nie można utworzyć rozwidlenia społeczności). Właśnie ta wizja początkowo doprowadziła do powstania tokena zarządzania i zjawiska yield farming, a obecnie ewoluuje w kierunku kreatywnych partnerstw i współpracy, co najbardziej widoczne jest w harmonogramie sushiswap na rok 2021.

  • Skalowalność staje się wąskim gardłem, ale pojawiają się rozwiązania – ponieważ podstawowy łańcuch ethereum ma problemy ze skalowalnością, kilka protokołów otwarcie bada integracje z sieciami drugiej warstwy lub innymi łańcuchami bloków. Należy spodziewać się znaczącego postępu w 2021 roku, zwłaszcza w przypadku pobocznych łańcuchów ethereum.

  • Niepewność regulacyjna wpływa na rozwój – pozew SEC przeciwko Ripple i pozew CFTC przeciwko BitMEX pokazują, że organy regulacyjne zwracają baczną uwagę na kryptowaluty i nie boją się atakować największych graczy w tej przestrzeni. Należy się spodziewać zwiększonej uwagi skierowanej na projekty oparte na DeFi, a ta niepewność nadal wpływa na rozwój funkcjonalności w regulowanych jurysdykcjach.

A skoro mowa o regulacjach…

Dwie strony spektrum regulacji

W ciągu ostatniego kwartału zarówno FinCEN, jak i OCC opublikowały wytyczne regulacyjne dotyczące kryptowalut. Pomimo tego, że obie instytucje podlegają Departamentowi Skarbu USA, wytyczne wydają się być na przeciwległych końcach spektrum w zakresie przychylności dla kryptowalut.

FinCEN jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów KYC/AML, które są szczególnie ważne dla giełd kryptowalut („VASP – virtual asset service providers” – dostawcy usług w zakresie wirtualnych aktywów) takich jak Coinbase. Giełdy kryptowalutowe są zobowiązane do weryfikacji tożsamości swoich klientów (KYC) i korzystania z narzędzi do analizy kryminalistycznej łańcucha bloków w celu zbadania transakcji kryptowalutowych, aby upewnić się, że wpłaty nie pochodzą z potencjalnie nielegalnych źródeł.

FINCEN zaproponował ostatnio poprawkę do przepisów ustawy o tajemnicy bankowej FBAR, specyficznych dla kryptowalut i dostawców usług w zakresie wirtualnych aktywów. Zgodnie z nową poprawką obywatele USA będą musieli zgłaszać posiadanie kryptowalut i transakcje o wartości przekraczającej 10 tysięcy USD, niezależnie od tego, gdzie kryptowaluty są przechowywane. Podsumowując, ta poprawka zasadniczo wymagałaby od osób fizycznych z USA zgłaszania stanu posiadania kryptowalut przekraczającego 10 tysięcy USD, które są przechowywane na zagranicznych kontach, a także wymagałaby od giełd kryptowalut lub portfeli do przechowywania informacji o klientach związanych z każdą transakcją powyżej 3 tysięcy USD i zgłaszania tych informacji do FINCEN w przypadku każdej transakcji o wartości powyżej 10 tysięcy USD.

Ponadto okres na zgłaszanie uwag był ograniczony do 15 dni w czasie przerwy świątecznej w Stanach Zjednoczonych, co potencjalnie utrudniło dostawcom usług kryptowalutowych reakcję.

Wielu dostawców usług kryptowalutowych (CoinbaseFidelitySquareCoinCenterErisX) wystosowało zdecydowane odpowiedzi argumentujące przeciwko proponowanym zasadom, podkreślając pośpieszny charakter propozycji i niewystarczający czas na udzielenie odpowiedzi na pytania.

Od tego czasu Departament Skarbu przedłużył okres zgłaszania uwag, ale przyszłość pozostaje niejasna, biorąc pod uwagę nową administrację.

Urząd Kontrolera Waluty (Office of Comptroller of the Currency – OCC), niezależny organ w Departamencie Skarbu, którego zadaniem jest pomoc w „licencjonowaniu, regulowaniu i nadzorowaniu banków”, zaprezentował ostatnio wytyczne z drugiego końca spektrum:

  • Banki federalne mogą uruchomić publiczną infrastrukturę łańcucha bloków [styczeń 2021]

  • Banki federalne mogą angażować się w stablecoiny [wrzesień 2020]

  • Banki federalne mogą przechowywać kryptowaluty [lipiec 2020]

Dzięki tej serii pozytywnych wytycznych jasne jest, że banki krajowe mogą teraz uczestniczyć w gospodarce kryptowalutowej poprzez przechowywanie i rozliczanie. W szczególności należy zwrócić uwagę na wytyczne ze stycznia 2021 roku, które usankcjonowały publiczne łańcuchy bloków jako infrastrukturę rozliczeniową, stawiając łańcuchy bloków na równi z systemami ACH lub SWIFT.

Innymi słowy banki federalne mogą pełnić rolę dużych weryfikatorów w łańcuchach bloków (takich jak górnicy) lub docelowo rozliczać transakcje w bitcoinach, ethereum lub za pomocą stablecoinów.

Jest to pierwszy krok w działaniach regulacyjnych wymaganych do połączenia gospodarki kryptowalutowej z tradycyjną infrastrukturą finansową. Należy również pamiętać, że chociaż OCC jest federalnym organem regulacyjnym, nie jest jedynym organem regulacyjnym. Będą występować interakcje między interpretacją tych wytycznych z poziomu stanowego i federalnego. Ponadto wprowadzenie systemu zajmie trochę czasu – łańcuchy bloków są wciąż stosunkowo nowe i brakuje im pewnych podstawowych cech (np. prywatności, skalowalności), ale jest to obiecujący krok w dobrą stronę.

Na korzyść Departamentu Skarbu przemawia fakt, że okres zgłaszania uwag został przedłużony, a propozycja pozostaje w zawieszeniu ze względu na nadchodzącą administrację Bidena.