Co to jest rynek byka i rynek niedźwiedzia?

Wykresy przedstawiające trend spadkowy na rynku niedźwiedzia i trend wzrostowy na rynku byka

Definicja

Rynki odnotowujące trwały i/lub znaczny wzrost nazywane są rynkami byka. Rynki doświadczające trwałych i/lub znaczących spadków nazywane są rynkami niedźwiedzia. Każdy z nich charakteryzuje się szeregiem okazji i pułapek

Bez względu na to czy interesujesz się kryptowalutami, akcjami, nieruchomościami, czy innymi aktywami, często spotkasz się z dwoma określeniami rynków: rynkiem byka i rynkiem niedźwiedzia. Mówiąc prościej, rynek byka jest rynkiem wzrostowym, natomiast rynek niedźwiedzia jest rynkiem spadkowym. Ponieważ rynki często doświadczają zmienności z dnia na dzień (a nawet z minuty na minutę), oba terminy są zazwyczaj używane w odniesieniu do:

  • dłuższych okresów, w których dominuje trend wzrostowy lub spadkowy

  •  znaczących wahań w górę lub w dół (20% jest powszechnie przyjętą wartością) 

Czym więc jest rynek byka?

Rynek byka lub hossa to okres, w którym większość inwestorów dokonuje zakupów, popyt przewyższa podaż, niepewność na rynku jest niska, a ceny rosną. Jeśli na danym rynku obserwujesz szybki wzrost cen, może to być oznaką, że większość inwestorów staje się optymistami lub „bykami” w kwestii dalszego wzrostu cen i może to oznaczać, że obserwujesz początek hossy.

Inwestorzy, którzy wierzą, że ceny będą rosły w czasie, są nazywani „bykami”.  Gdy pewność siebie inwestorów wzrasta, pojawia się pętla pozytywnego sprzężenia zwrotnego, która ma tendencję do przyciągania dalszych inwestycji, powodując dalszy wzrost cen. 

Ponieważ na cenę danej kryptowaluty znaczący wpływ ma zaufanie społeczności do tego aktywa, strategią stosowaną przez niektórych inwestorów jest próba określenia optymizmu inwestorów na danym rynku (tzw. „sentyment rynku”).

Co wyznacza koniec rynku byka?

Nawet w okresie rynku byka występują wahania, spadki i korekty. Łatwo jest błędnie zinterpretować krótkoterminowe ruchy spadkowe jako koniec rynku byka. Dlatego też ważne jest, aby rozważyć wszelkie potencjalne oznaki odwrócenia trendu z szerszej perspektywy, patrząc na zachowanie cen w dłuższych horyzontach czasowych. (Inwestorzy działający w krótszym horyzoncie czasowym często mówią o „kupowaniu dołków”).

Historia pokazuje, że rynki byka nie trwają wiecznie i w pewnym momencie zaufanie inwestorów zacznie spadać – przyczyną może być cokolwiek, począwszy od złych wiadomości, takich jak niekorzystne ustawodawstwo, po nieprzewidziane okoliczności, takie jak pandemia COVID-19. Gwałtowny spadek cen może zapoczątkować rynek niedźwiedzia, na którym coraz więcej inwestorów wierzy, że ceny będą nadal spadać, co powoduje spiralę spadkową, ponieważ inwestorzy sprzedają, aby zapobiec dalszym stratom.

Co to jest rynek niedźwiedzia?

Rynki niedźwiedzia definiuje się jako okres, w którym podaż jest większa niż popyt, niepewność jest duża, a ceny spadają. Pesymistyczni inwestorzy, którzy wierzą, że ceny będą nadal spadać, są zatem określani mianem „niedźwiedzi”. Inwestowanie na rynkach niedźwiedzich może być trudne – szczególnie dla niedoświadczonych inwestorów.

Bardzo trudno jest przewidzieć koniec rynku niedźwiedzia i określić, czy cena osiągnęła już najniższy poziom, ponieważ odbicie jest zazwyczaj powolnym i nieprzewidywalnym procesem, na który może wpływać wiele czynników zewnętrznych, takich jak wzrost gospodarczy, psychologia inwestorów oraz wiadomości i wydarzenia ze świata.

Mogą one jednak również stwarzać okazje. Jeśli Twoja strategia inwestycyjna jest długoterminowa, kupowanie w okresie rynku niedźwiedzia może się opłacić, gdy cykl się odwróci. Inwestorzy stosujący strategie krótkoterminowe mogą również wypatrywać tymczasowych skoków cen lub korekt. A dla bardziej zaawansowanych inwestorów istnieją strategie takie jak krótka sprzedaż, która jest sposobem na obstawianie spadku ceny danego aktywa.  Inną strategią, którą stosuje wielu inwestorów kryptowalutowych, jest uśrednianie kosztów w dolarach, polegające na inwestowaniu określonej kwoty pieniędzy (np. 50 dolarów) co tydzień lub miesiąc, niezależnie od tego, czy cena danego aktywa rośnie czy spada. W ten sposób można rozłożyć ryzyko i inwestować zarówno na rynkach byka, jak i niedźwiedzia.

Skąd w ogóle wzięły się pojęcia „byka” i „niedźwiedzia”?

Podobnie jak w przypadku wielu innych terminów finansowych, pochodzenie tego określenia nie jest jasne. Większość osób uważa jednak, że wywodzą się one od sposobu, w jaki oba zwierzęta atakują: byk uderza rogami, kierując je ku górze, a niedźwiedź uderza pazurami skierowanymi ku dołowi. Istnieje oczywiście długa lista teorii i dowodów na temat pochodzenia tych terminów. Jeśli Cię to zainteresowało, to wyjaśnienie w słowniku Merriam-Webster to dobry punkt wyjścia.

Kup bitcoiny w ciągu kilku minut

Zacznij od 25 USD i płać z konta bankowego lub za pomocą karty debetowej.